Jan de Bas - De pabotoets aardrijkskunde haal je zo

16

CO

2 Een chemische formule voor koolstofdioxide, ook kooldioxide of koolzuurgas ge noemd. Het is een anorganische verbinding van koolstof en zuurstof. Doordat kool stofdioxide infrarode straling absorbeert, vermindert het de uitstraling naar de ruimte van zonnewarmte die de aarde bereikt. Dit wordt het broeikaseffect genoemd.

Dag De zijde van de aarde die naar de zon gericht is, wordt verlicht: hier is het dag.

Dampkring Een ander woord voor atmosfeer.

Eb en vloed De verplaatsing van het water op aarde die ontstaat door de aantrekkingskracht die de zon en de maan op de aarde uitoefenen en door het samenspel daarvan met de draai ing van de aarde. Aan de kant waar de maan staat én precies aan de andere kant van de aarde stijgt het water: vloed. Op de rest van de aarde daalt het water: eb. Evenaar Een denkbeeldige lijn op het aardoppervlak. Op een globe is de evenaar te zien als cirkel midden tussen de polen. De evenaar verdeelt de aarde in een noordelijk halfrond en een zuidelijk halfrond. Geografische coördinaten Getallen die gebruikt worden om de precieze locatie van plaatsen op aarde weer te geven in graden: van 0 tot en met 90 graden NB/ZB: ten noorden of zuiden van de evenaar in noorderbreedte (NB) of zuiderbreedte (ZB); van 0 tot en met tot 180 graden WL/OL: ten opzichte van de nulgradenmeridiaan bij Greenwich in westerlengte (WL) of oosterlengte (OL). Zo ligt Amsterdam in geografische coördinaten op 52°NB 5°OL. Hoek van zoninval Hoe schuiner de hoek van inval van de zonnestralen, hoe minder sterk de opwarming van het aardoppervlak. Waar de zon recht boven de aarde staat, is het warmer. Dit is tussen de zogenoemde keerkringen, nabij de evenaar. Richting de polen valt de zon schuiner op de aarde en wordt het steeds kouder. Klimaat Het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een periode van minimaal dertig jaar. Temperatuur, neerslag en natuurlijke begroeiing zijn belangrijke kenmerken van een klimaat. Komeet Een hemellichaam van relatief geringe omvang dat meestal in een elliptische baan rond een ster draait. Een komeet bestaat uit ijs, gas en/of stof.

kernthema 1

Made with FlippingBook Annual report maker