Jan de Bas - De pabotoets aardrijkskunde haal je zo

11

Een van de andere antwoordmogelijkheden is meestal ook opvallend fout en zo blij ven er slechts twee antwoorden over die juist kunnen zijn. Door op deze manier naar meerkeuzevragen te kijken, wordt de keus voor het juiste antwoord vergemakkelijkt. Ten slotte moet worden opgemerkt dat het oefenen met dit boek geen garantie is voor het behalen van een voldoende voor de toets. Ervaringen met het zeer goed vergelijkba re boek De pabotoets geschiedenis haal je zo bewijzen echter dat het een groot verschil maakt of een student bij het voorbereiden van een toets een dergelijk oefenboek heeft geraadpleegd. Ik denk aan pabostudente Chantal, die met vreugdetranen in de ogen vertelde dat ze haar opleiding kon voortzetten omdat ze de entreetoets voor geschiede nis eindelijk gehaald had. Ze had dit keer intensief geoefend met het geschiedenistoets boek en haalde een 9,4!

Made with FlippingBook Annual report maker