Bas van den Berg, Ina ter Avest en Tamar Kopmels - Geloof je het zelf?!

12.5.3 Stel jezelf vragen voor je gaat vragen 12.5.4 Let op de manier van vragen stellen

223 223 224

12.6

Tot slot

13 Leven(sbeschouwing) kan niet zonder muziek

225

Arie de Bruin

13.1 13.2 13.3

Inleiding

225 227 229 230 230 231 233 235 236 237 239 240 242 243 245 245 247 250 250 251 253 256 256 256 257 257 257 258 245

Weet je het nog? Liedjes van vroeger

Muziek in je leven

13.3.1 Muziek voor peuters 13.3.2 Muziek voor kleuters 13.3.3 Muziek voor oudere kinderen

13.4 13.5 13.6 13.7

Muziek bij vieringen

De plaats van muziek in verschillende godsdiensten

De vanzelfsprekendheid van muziek

Muziek in jouw lessen 13.7.1 Praktische tips

13.7.2 Muziek in een multiculturele klas

13.8 13.9

Maak je eigen muziek

Tot slot

14

Een verhaal moet een deurtje openen

Roel Ruijs

14.1 14.2 14.3

Inleiding

Er was eens…

Het verhaal: waarheid over de werkelijkheid

14.3.1 Niet moraliseren!

14.3.2 Levensbeschouwelijke verhalen 14.3.3 Help, een Bijbelverhaal!

14.4 14.5 14.6

De verteller De toehoorders

Aan de slag: creatief-vertellend leren

14.6.1 Drama

14.6.2 De levensbeschouwelijke kalender 14.6.3 Het levensverhaal van…

14.6.4 De verhalenkast

14.7

Tot slot

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker