Bas van den Berg, Ina ter Avest en Tamar Kopmels - Geloof je het zelf?!

10.5

Ontmoetingen en confrontaties met beelden 10.5.1 Confrontatie met beelden

182 183 184 186

10.5.2 Creƫren met beelden

10.6

Tot slot

11

Reflectief-kritisch en dialogisch leren

187

Kees Meijlink

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9

Inleiding

187 188 189 190 192 194 195 196 198 199 201

Een reflectief-kritische grondhouding

Veelrichtingsverkeer

Monoloog, dialoog en trialoog

Socrates John Dewey

Reflectief-kritisch leren in dialoog en levensbeschouwelijk leren

Levensbeschouwelijk leren nu Onderwijs en multiculturaliteit

11.10 11.11

Levensbeschouwelijk leren en burgerschap

Tot slot

Deel III Levensbeschouwelijk leren in de praktijk

12 Didactische handreikingen voor levensbeschouwelijk leren en levensbeschouwelijke ontwikkeling op de basisschool

205

Tamar Kopmels

12.1 12.2

Inleiding

205 206 207 208 208 209 210 210 211 213 215 216 216 217 218 219 222

Een doelstelling formuleren voor je didactisch ontwerp 12.2.1 Verkennen: betekenis en zin ontdekken 12.2.2 Verbinden: uitwisseling van betekenissen 12.2.3 Eigen maken: opnieuw zin verlenen 12.2.4 Waarmaken: kiezen vanuit je levensbeschouwing 12.2.5 Zeven vermogens binnen levensbeschouwelijk leren

12.3

Waarover gaat het in je les? 12.3.1 Thema, bron of vraag?

12.3.2 De levensbeschouwelijke dimensie van een bron 12.3.3 Werken met bronnen in de praktijk

12.4

Het ontwerpen van je les 12.4.1 Opbouw van de les 12.4.2 Werken in groepjes

12.5

Ontwerpen van vragen voor dialoog en reflectie 12.5.1 Soorten vragen bij levensbeschouwelijk leren 12.5.2 De functie van vragen in je ontwerp

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker