Taal een zaak van alle vakken - Wim van Beek en Marianne Verhallen

Inhoud

1

Taal- en zaakvakonderwijs: winst boeken aan twee kanten 11

1.1 Taal op school 11 1.2 Taalontwikkeling en kennisverwerving 14 1.3 De rol van de leerkracht als taalleerkracht 16 1.4 Zaakvakken leren 19 1.5 De rol van de leerkracht als taal-zaakvakleerkracht 22 1.6 Van eenmin-min-situatie naar eenwin-win-situatie 25

2 Schoolboekteksten: van struikelblok naar startblok 29

2.1 Schooltaal als struikelblok 29 2.2 Een praktijkvoorbeeld 30 2.3 De cognitieve belasting 32 2.4 De contextuele inbedding 34 2.5 Van struikelblok naar startblok 35 2.6 De cognitieve complexiteit verkleinenende context vergroten 36

3

HetWin-win-model: de opbouw van geïntegreerd taal-zaakvakonderwijs 41

3.1 HetWin-win-model 41 3.2 Een voorbeeld 45 3.3

Stap 1, de doelformulering 45 3.4 Stap 2, de invulling vanhetmodel 48 3.5 Het instrumentarium 51 3.6 HetWin-win-model voor de lessen 1 tot enmet 3 58

4 HetWin-win-model: de uitvoering in de klas 63

4.1 Les 1: ervaringscontext aanbrengen 72 4.2 Les 2: tekst behandelen 75 4.3 Les 3: laten toepassen vanhet geleerde 77 4.4 Interactie in de verschillende fasen vanhetWin-win-model 78 4.5 Aanwijzingen voor het uitvoeren van de lessen 79

Made with FlippingBook Online newsletter creator