Chris L. van Ligtenberg en Hero P. Wit - Audiologie en audiometrie

Voorwoord

Het is buitengewoon belangrijk dat ir. Chris van Ligtenberg en prof. HeroWit besloten hebben een nieuw leerboek op het gebied van audiologie en audiometrie het licht te doen zien. De audiologie is nu na een lange aanloop ongeveer 60 jaar een zelfstandig specialisme. De benoeming tot hoogleraar in de audiologie vanH.C. Huizing – in 1954 te Groningen – mag als het officiële begin worden beschouwd. Het duurde echter geruime tijd voordat in ons land boeken en naslagwerken op dit vakgebied verschenen. In het begin moest iedereen, logopedist, akoepedist, audiologie-assistent, audicien, audioloog, bedrijfsarts, schoolarts, kno-arts en alle anderen die binnen dit vakgebiedwerkzaamwaren, het doenmet de syllabi van de diverse opleidingen. Vooral die van prof. Groen teUtrecht was indertijd toonaangevend. Eind jaren 1960 en in de jaren 1970werden in de Nederlandse Bibliotheek der Geneeskunde van de uitgever Stafleu een aantal handzame boekjes gepubliceerd door Groen ( Slechthorendheid en hoortoestellen , 1968), Rodenburg ( Klinische audiologie , 1975) en Rodenburg, HuizingKapteyn enWanink ( Revalidatie van slechthorenden , 1979). In 1983 volgde van Rodenburg bij uitgeverij Coutinho het boek Audiometrie . Een belangrijke vraagbaak is verder steeds het Nederlands leerboek kno-heelkunde geweest, omdat daarin naast de anatomie en fysiologie van het oor ook het gehooronderzoek en de therapeutische mogelijkheden uitgebreidwerden beschreven. In 1982 verscheen het boek Over horen en slecht horen van audioloog en hoofd van het AudiologischCentrum teAmersfoort Van Ligtenberg en de bedrijfsarts Hoolboom. Het kreeg grote belangstelling en werd in 1986 herdrukt. Bij het schrijven van dit boek hebben Van Ligtenberg en Wit, emeritus hoogleraar audiologie te Groningen, zich gedeeltelijk gebaseerd op deze publicatie. Zij hebben zich de moeite getroost de basis van de audiologie opnieuw in boekvormuit te geven. Het onderwerp is in een vijftal gebieden opgedeeld: 1. ‘geluid’, 2. ‘geluid en waarneming’, 3. ‘anatomie en fysiologie’, 4. ‘audiologisch onderzoek’ en 5. ‘het evenwichtsorgaan’.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker