Goed geschreven - Wilma van der Westen

Inhoud

Inleiding 12

1 Instructie 15

1.1 Instructie voor een module met meerdere deelnemers 15 1.2 Instructie voor zelfstudie met taalspreekuren 23

2 Analysemodel 31

Deel 1  Tekst als geheel, tekststructuur en relaties binnen de tekst 33

1 Algemeen 33 1.1 Kader, tekstsoort, onderwerp en status 33 1.2 Probleemstelling 37 1.3 Inleiding 39 1.4 Voorkennis en informatiegehalte 41 2 Tekstniveau 48

2.1 Indeling 48 2.2 Alinea’s 52 2.3 Samenhang tussen tekstgedeelten: signaalwoorden en overgangen 54 3 Zinsniveau 57 3.1 Relaties tussen zinnen: verwijs- en verbindingswoorden 57

Deel 2  Zinsbouw, formulering, woordgebruik en spelling 65

3.2 Structuur van zinnen 65 3.3 Betekenis van zinnen 82 3.4 De formulering 83 4.1 Afkortingen 95 4.2 Woordkeus 97 4.3 Variatie in woordgebruik 101 4.4 Woordcombinaties 101

4 Woordniveau 95

Made with FlippingBook Learn more on our blog