Goed geschreven - Wilma van der Westen

op gang te brengen die de student voor een groot deel zelfstandig tijdens zijn studie moet doorzetten.

De werkwijze van Goed geschreven sluit zodoende aan bij het principe van ‘leren leren’, zelfstandig leren en competentieleren, de nieuwe onderwijsvormen in het hbo. Tot slot kunt u gebruik maken van de lijst met foutcoderingen op blz. 165 en op de website www.coutinho.nl/goedgeschreven om de fouten in de tekst van de student aan te geven en te labelen.

Nieuw in de tweede druk

Goed geschreven is aangepast aan de spelling die sinds 2005 van kracht is. Verder verschilt deze druk op nog een aantal andere punten van de eerste.

De belangrijkste verandering werd aangebracht in de indeling van het boek. Het vertrekpunt is nu de instructie in hoofdstuk 1 (voorheen het stappenplan in hoofdstuk 4), waarmee de student meteen aan de slag kan gaan. Het analy semodel is meer naar voren gehaald, naar het begin van het boek, omdat het zo’n grote rol speelt in de aanpak van Goed geschreven . De hoofdstukken over het schrijfproces en over het gebruik van het tekstendossier en woorddossier zijn juist naar achteren verplaatst, omdat deze meer als achtergrondinformatie dienen. Verder is het analysemodel op sommige plaatsen aangevuld met een beschrij ving en zijn op verzoek van studenten meer voorbeelden aan het analysemodel toegevoegd. Studenten zijn dan bij het werken minder afhankelijk van de do cent. Het analysemodel is echter niet wezenlijk gewijzigd; het model heeft in de periode 2002 tot halverwege 2009 zijn diensten bewezen.

Een lijst met foutcoderingen is ingevoegd om het markeren en labelen van fou ten in de tekst van de student te vergemakkelijken.

Wilma van der Westen, Leiden, zomer 2009

Made with FlippingBook Learn more on our blog