Goed geschreven - Wilma van der Westen

Goed geschreven

Het nawoord adviseert je om de methode van Goed geschreven eigen te maken en haar tijdens je hele opleiding, en daarna, te gebruiken. Zo blijf je voortdurend werken aan je taalvaardigheid en blijft je taalvaardigheid toenemen en wordt elke tekst beter dan de vorige! Het zal je nu duidelijk zijn dat dit boek een methode geeft om je schriftelijke taalvaardigheid te vergroten en daarnaast ook bijdraagt aan je taalontwikke ling. Het is dan ook uitdrukkelijk geen volledig naslagwerk met alle mogelijke schrijfadviezen. Dat betekent dat je tijdens het analyseren van je teksten af en toe andere literatuur moet raadplegen. Wanneer je bijvoorbeeld een adviesrap port hebt geschreven en je wilt beoordelen of je tekst aan alle eisen van een goed adviesrapport voldoet, dan zul je merken dat deze eisen niet in dit boek zijn opgenomen. Ga in zo’n geval zelf op zoek naar de informatie die je nodig hebt of vraag het aan de opleiding. Op www.coutinho.nl/goedgeschreven vind je een lijst met nuttige naslagwerken.

Pictogrammen

= Inleveren van genoemde documenten.

= Bekijk en beoordeel je eigen tekst op het betreffende punt.

14

Made with FlippingBook Learn more on our blog