Goed geschreven - Wilma van der Westen

ervoor dat je ze uit je eigen teksten put. Je docent is er om vragen te beantwoor den en om je te begeleiden in het leerproces.

Goed geschreven is eenmethode die aan twee soorten doelen werkt: verbetering van de schrijfvaardigheid en de ontwikkeling van je taalvaardigheid. Als je een te kleine woordenschat hebt, kun je niet goed leren schrijven. Een module van acht weken is te kort om je woordenschat te vergroten. Door het werken met de methode Goed geschreven leer je op welke zaken je moet letten tijdens het schrijven en ontwikkel je gelijktijdig een aanpak om tijdens je hele opleiding, of tijdens je werk, (en daarnaast) te werken aan de verbetering en ontwikkeling van je taalvaardigheid.

In schema:

Productdoelen ▶ driemaal een voldoende tekst ▶ inzicht in de eisen gesteld aan een langere zakelijke tekst

Procesdoelen ▶ leren leren ▶ grip krijgen op eigen leerproces ▶ bewust worden van eigen taalgebruik ▶ leren hoe je het schrijven van een langere zakelijke tekst moet aanpakken ▶ sturen van het schrijfproces ▶ ontwikkeling van strategische taalleervaardigheden (o.a. door het werken met een teksten- en woorddossier) Het eerste hoofdstuk van dit boek bevat een instructie waarmee je aan de slag kunt gaan. Deze instructie is onlosmakelijk verbonden met de module die je volgt. Er staat in wat er per bijeenkomst (of taalspreekuur) van je wordt ver wacht. Als je de instructie stap voor stap volgt, zul je vanzelf naar alle andere hoofdstukken in dit boek worden verwezen. De instructie verwijst je ook naar een portfolio waarin je je vooruitgang bijhoudt. Dit portfolio kun je downloaden op www.coutinho.nl/goedgeschreven . Hoofdstuk 2 bevat een analysemodel om je eigen teksten te beoordelen. De instructie in hoofdstuk 1 verwijst geregeld naar dit analysemodel. In hoofdstuk 3 lees je hoe je een tekst schrijft: dit hoofdstuk gaat over het proces van het schrijven: de voorbereiding van het schrijven, het opzetten van een bouwplan en het schrijven zelf. Hoofdstuk 4 gaat over taalontwikkeling, hoe je met behulp van het teksten dossier en het woorddossier, twee onderdelen van het portfolio, je taalvaardig heid kunt vergroten.

13

Made with FlippingBook Learn more on our blog