Goed geschreven - Wilma van der Westen

Inleiding

Goed geschreven is bestemd voor hbo-studenten en beroepskrachten die hun schriftelijke taalvaardigheid willen verbeteren. De nadruk ligt daarbij op de wat langere zakelijke teksten, zoals een voortgangsrapportage, een reflectieverslag of een onderzoeksrapport. In principe is dit boek geschreven voor gebruik in een module over zakelijk schrijven. Dat neemt echter niet weg dat je na afloop van de module delen van het boek kunt blijven gebruiken als hulpmiddel bij het schrijven en reviseren van je teksten. Sterker nog, je wordt van harte aangemoedigd om dat ook te doen! Goed geschreven is een methode met een onconventionele aanpak. De ervaring leert namelijk dat studenten die een ‘traditionele’ schrijfcursus hebben gevolgd, het geleerde na afloop vaak niet in hun eigen teksten in de praktijk brengen. Wanneer zij na afloop van zo’n cursus voor hun eigen opleiding of werk een tekst moeten opstellen, vervallen zij dikwijls weer in oude fouten. Om aan te sluiten bij de praktijk, maar ook om je het geleerde direct te laten toepassen in de praktijk, ga je in dit boek met je eigen teksten aan de slag. De normale volgorde is in Goed geschreven omgedraaid: je begint de module met een tekst die al af is, je moet namelijk eerst een tekst selecteren die je onlangs zelf, zonder hulp van anderen, hebt geschreven. En die neem je mee naar de eer ste bijeenkomst. Een eigen, voltooide tekst is dus het uitgangspunt: je analyseert deze tekst en legt vast welke aspecten van het schrijfproces je nog niet onder de knie had toen je de tekst schreef. Op basis hiervan stel je je leerdoelen vast. Je kunt daarbij de feedback van de docent, medestudenten of anderen gebruiken. Vervolgens schrijf je een nieuwe tekst waarbij je rekening houdt met je leerdoelen. Ook van die tekst maak je een analyse, waaruit weer nieuwe leerdoelen volgen, enzo voort. Doordat je steeds je eigen leerdoelen formuleert, concentreer je je op dat gene waar je nog moeite mee hebt. Op die manier stuur je jezelf bij en volg je de leerroute die het beste bij jou past. Daardoor gaat je schriftelijke taalvaardigheid efficiënter vooruit en beklijft de theorie beter dan in een ‘traditionele’ schrijfcur sus. Een voorwaarde is dat je zelfstandig en actief aan het werk gaat. Jij hebt im mers andere leerdoelen dan je medestudenten. Uiteraard mag je je leerdoelen wel bespreken met een medestudent – waar je veel van kunt leren – maar zorg

Made with FlippingBook Learn more on our blog