Jeanne Boden - De essentie van China

7.2 Geld

184 184 185 185 186 186 187 188 190 193 194 195 196 196 197 197 198 201 202 204 206 207 208 209 209 209 212 212 217 218 221 221 227 228 228 229 232

7.2.1 Het Chinese banksysteem 7.2.2 Slechte leningen 7.2.3 Schaduwbanksysteem 7.2.5 De koers van de Chinese yuan 7.2.6 Geld en onderhandelen 7.2.4 Beurshandel

7.2.7 Chinezen en geld

7.2.8 Corruptie

8 Wetgeving en rechtspraak

8.1 Traditionele houding tegenover wetgeving 8.2 Wetgeving in de hedendaagse maatschappij

8.2.1 Arbeidswetgeving 8.2.2 Copyrightwetgeving 8.2.3 Milieuwetgeving 8.2.4 Mensenrechten

8.3 Juridisch systeem

9 Interpersoonlijke contacten: guanxi en ‘gezicht’

9.1 Guanxi

9.1.1 Familie

9.1.2 Vertrouwden 9.1.3 Vreemden

9.1.4 De naïviteit van de westerling in China

9.1.5 Commitment

9.1.6 Het exotisme van de China-kenner

9.2 Gezicht, mianzi

9.3 Gezicht en communicatie

9.3.1 Gezichtsverlies en indirecte communicatie

9.3.2 Tussenpersonen inschakelen 9.3.3 Het kennismakingsgesprek 9.3.4 Vragen en verzoeken

9.4 Guanxi opbouwen: geschenken en feesten

10 Chinees strategisch denken

10.1 Inleiding

10.1.1 Sunzi

10.1.2 Zesendertig strategieën 10.1.3 Yin en yang in strategie

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online