brochure vaardigheden

VAARDIGHEDEN

2024

NIEUW

TEKSTZINNIG E-LEARNING Kritisch denken, zoeken en schrijven in het hbo Ank van Heur & Brigit Kolen

zakelijk

doelgroep

argument

focus

Kritisch nadenken bij alles wat je leest, bronnen op betrouwbaarheid beoordelen, een tekst helder structureren, sterk argumenteren en foutloos formuleren: allemaal vaardigheden die nodig zijn om op hbo-niveau te schrijven. Niet elke student is hierin even kundig. Tekstzinnig e-learning helpt de schrijfvaardigheid te ontwikkelen en te versterken. De e-learning besteedt ook aandacht aan werken met AI in het schrijfproces. Tekstzinnig e-learning helpt hbo-studenten door het schrijfproces op een wijze die bij ze past. Tegelijkertijd ervaren ze de voordelen van online werken: geheel zelfstandig, met directe feedback, en de mogelijkheid om zo vaak te oefenen als ze willen. Met korte, interactieve uitleg in teksten en weblectures, aangevuld met talloze opdrachten, wordt het schrijven van zakelijke teksten onderbouwd met bronnen een eitje. De e-learning is modulair opgebouwd. Verdeeld over vijf modules worden verschillende onderwerpen behandeld, die allemaal starten met leerdoelen. De student gaat hiermee actief aan de slag, waarbij badges en certificaten de student stimuleren om de modules te voltooien. Tekstzinnig is een veelgebruikte en succesvolle methode in het onderwijs. Tekstzinnig e-learning is los van het boek te gebruiken. De e-learning is geactualiseerd en sluit aan bij een flexibele, digitale manier van leren.

boodschap

onderwerp

opsomming

actief schrijven

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF OP COUTINHO.NL

ca. € 33 , 50 | september 2024 ISBN e-learning 9789046973578

LOGISCH EN KRITISCH DENKEN Onderzoeken – argumenteren – concluderen Simon Burgers

Met Logisch en kritisch denken ontwikkelen hbo- en wo-studenten hun vermogen tot logisch denken, helder analyseren en kritisch oordelen. Aan de hand van levendige voorbeelden uit uiteenlopende disciplines wordt ingegaan op logica, geldigheid en drogredenen. Validiteit, inductie en deductie komen uitgebreid aan bod. Ook worden psychologische obstakels bij kritisch nadenken besproken; een onderwerp dat veel studenten interessant vinden. € 17 , 95 (incl. online studiemateriaal) | 119 pagina’s | 2 e druk, 2021 ISBN boek 9789046907887 | ISBN e-book 9789046970072

OOK INTERESSANT

Basisboek schrijven voor media Van journalistieke content tot infotainment

Strategisch ontwerpen Onderzoeks- en ontwerpprocessen situationeel inrichten

De APA-richtlijnen Over literatuurverwijzingen en onderzoeksrapportage

€ 26,50 (incl. online studiemateriaal) 181 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907351 ISBN e-book 9789046968987

€ 15,95 135 pagina’s | 2e druk, 2020 ISBN boek 9789046907283 ISBN e-book 9789046968932

€ 44,95 376 pagina’s | 2021 ISBN boek

9789046907795

HERZIEN

SCHRIJVEN VOOR DE WETENSCHAP Academisch redeneren, structureren, formuleren en reviseren Daniël Janssen, Lucas van der Deijl & Henri Raven Schrijven voor de wetenschap is een compacte handleiding voor (beginnende) schrijvers van academische teksten. Het boek geeft inzicht in de manier waarop wetenschappers redeneren en structuur aanbrengen in teksten, het behandelt conventies achter academische teksten en leert studenten hoe zij op basis van die conventies teksten kunnen evalueren. Ook is er veel aandacht voor alineaopbouw, formuleren en veelvoorkomende stijlfouten. Bij het boek hoort een uitgebreide e-learning, waarmee studenten zelfstandig kunnen werken aan hun schrijfvaardigheid. Nieuw in deze herziene druk is een hoofdstuk over populariserend schrijven, waarin het toegankelijker maken van wetenschappelijke teksten voor een breder publiek aan de orde komt. Verder zijn de onderdelen over stijl en feedback geven uitgebreid. Ook zijn er tekstcasts toegevoegd. In deze podcasts bij voorbeeldteksten laten de auteurs zien hoe je kennis uit het boek kunt toepassen. Dit boek laat zien hoe je tot een goede wetenschappelijke tekst kunt komen. De methode richt zich zowel op de ontwikkeling van het academisch denkvermogen als op taal- en schrijfvaardigheid. Er is aandacht voor het schrijven van andere wetenschappelijke genres zoals een literatuurverslag, recensie, betoog, essay, populairwetenschappelijk artikel en in het bijzonder een empirisch onderzoekverslag. Dankzij alle (online) oefeningen en de vele voorbeelden is dit boek ook zeer geschikt voor zelfstudie. Er is een docentenhandleiding beschikbaar met per hoofdstuk didactische tips en uitwerkingen van de oefeningen. Nieuw in deze herziene uitgave is de aandacht voor ChatGPT in elke schrijffase. Ook is de reikwijdte groter: er zijn meer oefeningen en voorbeelden opgenomen die bruikbaar en herkenbaar zijn voor verschillende opleidingen. Ten slotte is er meer aandacht voor het schrijven van een verslag op basis van empirisch onderzoek. € 35 , 95 (incl. online studiemateriaal) | 272 pagina’s | 2 e druk, 2023 ISBN boek 9789046908631 | ISBN e-book 9789046972403 € 38 , 95 (incl. e-learning) | 230 pagina’s | 2 e druk, 2023 ISBN boek 9789046908624 | ISBN e-book 9789046972380 KRITISCH DENKEN & SCHRIJVEN Van onderzoeksvraag naar wetenschappelijke tekst Francisca Jungslager & Wilma Maljaars

INCLUSIEF E-LEARNING

HERZIEN

VEEL EXTRA’S ONLINE

OOK INTERESSANT

Basisvaardigheden academisch schrijven

Tekstzinnig Kritisch denken, zoeken en schrijven in het hbo

Handboek academisch schrijven In stappen naar een essay, paper, artikel, scriptie, proefschrift

€ 32,50 (incl. online studiemateriaal) 208 pagina’s | 2e druk, 2021 ISBN boek 9789046907894 ISBN e-book 9789046970089

€ 33,50 (incl. online studiemateriaal) 247 pagina’s | 2019 ISBN boek 9789046906460 ISBN e-book 9789046967478

€ 30,50 (incl. online studiemateriaal) 263 pagina’s | 2e druk, 2018 ISBN boek 9789046906347 ISBN e-book 9789046967409

SCHRIJFGIDS VOOR ECONOMEN Praktische adviezen voor scripties van a tot z Susanne van Hoek-Gerritsen

In Schrijfgids voor economen staat alles wat nodig is om een goede scriptie te schrijven. Dit boek bevat praktische adviezen van a tot en met z, zodat de scriptie van de student aan alle eisen voldoet. Uitleg wordt afgewisseld met handvatten, formats, tips en adviezen om efficiënt (snel) en effectief (goed) te schrijven. De adviezen in dit boek zijn bruikbaar voor alle soorten scripties, waaronder papers, hbo-adviesrapporten en universitaire mastertheses. Dit boek geeft antwoord op vragen als: Hoe vind je literatuur en hoe ga je om met de theorie? Wat staat er in de managementsamenvatting en wat is eigenlijk de juiste schrijfstijl? Het boek is ook goed bruikbaar voor studenten in andere studierichtingen dan de economie. € 29 , 50 | 224 pagina’s | 5 e druk, 2023 ISBN boek 9789046908587 | ISBN e-book 9789046972151

EEN ONDERZOEKENDE HOUDING IN BEDRIJF Professionele vaardigheden voor het economisch domein Arnout Schuitema, Maaike van den Herik & Greet van der Kaap

Een onderzoekende houding in bedrijf geeft handvatten voor het aanleren van een onderzoekende houding binnen het economische domein. Het boek leert toekomstige professionals te observeren wat er om hen heen gebeurt, er kritische vragen over te stellen, goed te evalueren en te reflecteren. Op toegankelijke wijze komen belangrijke eigenschappen aan de orde, zoals opmerkzaamheid, nieuwsgierigheid, bedachtzaamheid en kritisch zijn. Het boek bevat praktijkgerichte oefeningen en een zelfscan om de eigen ontwikkeling te volgen en doelen te bepalen.

€ 21 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 143 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907399 | ISBN e-book 9789046969014

PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK IN BEDRIJF Jan Leen, m.m.v. Jef Mertens

Praktijkgericht onderzoek in bedrijf biedt een onmisbare basis om een bedrijfskundig onderzoek op te zetten. Het onderzoek doen is hierbij geen doel op zich, maar een middel om op een informatiegestuurde manier te werken. Alle stappen komen aan bod: van het verwerven van een opdracht tot aan het analyseren en presenteren van de onderzoeksgegevens. Er is ruim aandacht voor het uitvoeren van een goede probleemanalyse en de keuze voor het type onderzoek. Ook bevat dit boek een uitgebreide uitwerking van actieonderzoek. € 30 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 208 pagina’s | 3 e druk, 2021 ISBN boek 9789046907849 | ISBN e-book 9789046970027

OOK INTERESSANT

Kwantitatief onderzoek voor journalisten Verantwoord nieuws maken van cijfers

Rapporteren in opdracht Project – proces – product

Storytelling in de praktijk Creatief schrijven voor een merk

€ 22,50 (incl. online studiemateriaal) 152 pagina’s | 2020 ISBN boek 9789046907436 ISBN e-book 9789046970041

€ 27,95 (incl. online studiemateriaal) 176 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907801 ISBN e-book 9789046969939

€ 18,95 119 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907504 ISBN e-book 9789046970249

MET RECHT BEDREVEN! Oefeningen juridische vaardigheden mr. Mitsy le Fèbre & mr. Marleen Huls

HERZIEN

Juridische vaardigheden vormen de basis van elk juridisch beroep en een goede training in deze vaardigheden is van essentieel belang. Met recht bedreven! is een werkboek boordevol oefeningen voor de startende rechtenstudent. Deze uitgave biedt meer dan 160 oefeningen voor het ontwikkelen van juridische vaardigheden zoals het ontleden van wetsartikelen, het oplossen van een juridische casus en het gebruik van rechtsbronnen. In deze herziene uitgave zijn huidige maatschappelijke en juridische ontwikkelingen opgenomen in de praktijkoefeningen. Ook is de informatie over het opzoeken van de verschillende rechtsbronnen verplaatst naar de hoofdstukken waar de rechtsbronnen zelf worden behandeld. ca. € 44 , 95 (incl. online studiemateriaal) | ca. 368 pagina’s | 3 e druk, maart 2024 ISBN boek 9789046909195 | ISBN e-book 9789046973561 MET RECHT BERICHT! Luisteren, in gesprek gaan, spreken en schrijven in juridische beroepsproducten drs. Daisy van der Wagen-Huijskes & mr. Anouk Schreurs-Hofmeijer Voor juridische professionals is het belangrijk om boodschappen in woord en geschrift goed af te stemmen op de doelgroep. Met recht bericht! verbindt de theorie met de beroepspraktijk. Vanuit een juridische praktijksituatie die aanspreekt en dicht bij de beleving van de student ligt, wordt in deze uitgave aan diverse vaardigheden gewerkt: luisteren, in gesprek gaan, spreken en schrijven. Het boek behandelt een grote diversiteit aan casussen uit de rechtspraktijk van het staats- en bestuursrecht, het civiele recht en het strafrecht op verschillende leerniveaus. GESPREKSVOERING IN DE JURIDISCHE PRAKTIJK Victoria van den Doel, Jacob Eikelboom, Annemarie Roffel & Jeroen Zoon (red.) Een (sociaal) jurist krijgt te maken met uiteenlopende gesprekssituaties. Gespreksvoering in de juridische praktijk introduceert de belangrijkste vaardigheden en technieken die bij verschillende gesprekstypes van pas komen. Het boek start met een inleidende theorie over de basisvaardigheden. Vervolgens komen de vaardigheden en technieken die horen bij verschillende gesprekssituaties aan bod. Ieder hoofdstuk start met leerdoelen en geeft duidelijke handvatten en een checklist waarmee je je eigen gesprekken kunt voorbereiden en evalueren. € 41 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 364 pagina’s | 4 e druk, 2021 ISBN boek 9789046907856 | ISBN e-book 9789046970034 € 40 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 256 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046908303 | ISBN e-book 9789046971666

OOK INTERESSANT

Bestuurskundig onderzoek Een methodologische inleiding

Onderzoek in de juridische praktijk

Effectief schrijven in de juridische praktijk Structureren – formuleren – redigeren

€ 32,50 (incl. online studiemateriaal) 237 pagina’s | 4e druk, 2021 ISBN boek 9789046908037 ISBN e-book 9789046970645

€ 25,50 (incl. online studiemateriaal) 151 pagina’s | 2019 ISBN boek 9789046906712 ISBN e-book 9789046967980

€ 30,50 239 pagina’s | 2e druk, 2020 ISBN boek 9789046907405 ISBN e-book 9789046969021

ONTWERPEN VOOR ZORG EN WELZIJN Job van ’t Veer, Eveline Wouters, Monica Veeger & Remko van der Lugt Willen we in de nabije toekomst nog goede zorg en ondersteuning bieden, dan zal steeds meer een beroep gedaan moeten worden op de creatieve houding van (toekomstige) professionals. Zij hebben een belangrijke rol om het werkveld te innoveren. Design thinking is een werk- en onderzoekswijze die hier goed bij past. Deze ontwerpgerichte benadering helpt professionals in zorg en welzijn tot nieuwe ideeën te komen en deze ideeën snel concreet te maken, in de praktijk te brengen en voortdurend te verbeteren. Dit gebeurt in cocreatie met de zorg- of hulpvrager. Ontwerpen voor zorg en welzijn helpt om deze ontwerpgerichte manier van denken te ontwikkelen en toe te passen.

€ 33 , 95 (incl. online studiemateriaal) | 301 pagina’s | 2020 ISBN boek 9789046906910 | ISBN e-book 9789046968291

VEEL EXTRA’S ONLINE

EEN ONDERZOEKENDE HOUDING Werken aan professionele ontwikkeling Maaike van den Herik & Arnout Schuitema

Een onderzoekende houding geeft handvatten voor het aanleren van een onderzoekende houding. Het boek ondersteunt studenten hierin, door de toegankelijke schrijfstijl en praktijkgerichte oefeningen. De belangrijkste kenmerken van de onderzoekende houding komen aan de orde, waaronder opmerkzaam, nieuwsgierig, bedachtzaam en kritisch zijn. Naast de vele oefeningen is een zelfscan beschikbaar voor het volgen van de eigen ontwikkeling en het bepalen van doelen. Dit boek is bedoeld voor studenten in de beginfase van educatieve en sociale studies in het hoger onderwijs.

€ 18 , 95 (incl. online studiemateriaal) | 125 pagina’s | 2016 ISBN boek 9789046905319 | ISBN e-book 9789046963708

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF OP COUTINHO.NL

OOK INTERESSANT

De onderzoekende professional

Praktijkonderzoek in zorg en welzijn

Praktijkonderzoek in de school

€ 16,95 (incl. online studiemateriaal) 160 pagina’s | 2020 ISBN boek 9789046906927 ISBN e-book 9789046968857

€ 37,95 (incl. online studiemateriaal) 352 pagina’s | 3e druk, 2019 ISBN boek

€ 39,50 (incl. online studiemateriaal) 384 pagina’s | 4e druk, 2020 ISBN boek

9789046906606

9789046907320

HERZIEN

OVERTUIGEND PRESENTEREN Mark Pluymaekers

Overtuigend presenteren is als een goede presentatie: onderhoudend, duidelijk en activerend. Dit boek laat zien hoe je de aandacht van je toehoorders vasthoudt, hoe je ze meer kunt laten onthouden en hoe je ze kunt aansporen tot actie. De auteur behandelt vijftien technieken, zoals het vertellen van een verhaal met een herkenbaar plot of het verwerken van emotie in de presentatie. Deze technieken zijn ontleend aan inzichten uit de psychologie en de communicatiewetenschap; dit maakt Overtuigend presenteren net even anders. In deze herziening is ruimte gecreëerd voor onderwerpen als stemgebruik, retorische stijlmiddelen en online presenteren. Ook zijn nieuwe inzichten uit de wetenschappelijke literatuur verwerkt in het boek. € 24 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 119 pagina’s | 2 e druk, 2023 ISBN boek 9789046908563 | ISBN e-book 9789046972106

VEEL EXTRA’S ONLINE

MAAK ER GEEN PUNT VAN! Feedback geven op schrijfproducten Monica Koster & Meike Korpershoek

Feedback is een zeer effectief middel om leerlingen en studenten beter te leren schrijven. Maar wanneer in het schrijfproces geef je feedback, waar geef je feedback op en hoe formuleer je je feedback? Maak er geen punt van! biedt docenten van alle onderwijsniveaus houvast bij het geven van effectieve feedback op schrijfproducten. Gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten bevat het boek behalve theorie een concreet en zeer praktisch toepasbaar stappenplan. Dit boek is geschreven voor docenten in po tot wo, lerarenopleiders, docenten in opleiding, taaldocenten en vakdocenten die schrijfproducten van leerlingen en studenten beoordelen. € 22 , 95 | 132 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046908242 | ISBN e-book 9789046971123

OOK INTERESSANT

Impact op afstand Online lesgeven in het hoger onderwijs

Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen – Praktijkboek voor onderwijs- en zorgprofessionals

Studentgericht begeleiden Individuele trajecten in het hoger onderwijs

€ 22,50 (incl. online studiemateriaal) 155 pagina’s | 2020 ISBN boek 9789046907764 ISBN e-book 9789046969878

€ 30,50 (incl. online studiemateriaal) 197 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046906361 ISBN e-book 9789046971901

€ 30,50 (incl. online studiemateriaal) 200 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046908044 ISBN e-book 9789046970652

SAMEN STERK IN ONDERWIJS Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen. We spelen hierbij in op technologische, digitale en didactische ontwikkelingen, zodat docenten en studenten altijd en overal met ons materiaal aan de slag kunnen. Met onze uitgaven ondersteunen we docenten optimaal bij de voorbereiding en uitvoering van hun lessen. Studenten bieden we hoogwaardig studiemateriaal waarmee ze zich goed kunnen voorbereiden op hun tentamens, onderzoek en de toekomstige praktijk. WIL JE ADVIES OF HEB JE IDEEËN VOOR EEN NIEUWE UITGAVE? Mijn naam is Annemie Michels en ik ben uitgever van het fonds Academische Vaardigheden. Graag geef ik je advies over het inzetten van onze uitgaven in je opleiding of over lesmateriaal op maat. Heb je vragen over uitgaven of ideeën voor nieuw lesmateriaal en wil je eens van gedachten wisselen? Neem dan contact met mij op.

Annemie Michels Uitgever Academische Vaardigheden michels@coutinho.nl 06-12374669

Ga voor een compleet overzicht van onze uitgaven naar coutinho.nl

Prijswijzigingen voorbehouden. Kijk voor actuele prijzen en onze voorwaarden op coutinho.nl Uitgeverij Coutinho | Slochterenlaan 7 | 1405 AL Bussum | info@coutinho.nl | 035-6949991

Made with FlippingBook flipbook maker