brochure NT2 & inburgering

Animerende publicatie

NT2 & INBURGERING 2023

NIEUW

SOCIAAL MET TAAL Inburgeren met waardevolle gesprekken Christa Nieuwboer & Rogier van ’t Rood

Sociaal met taal is een beproefde, participatieve methode voor inburgering die in elf thematische modules 66 concrete bijeenkomsten aanbiedt. In deze bijeenkomsten wordt ingespeeld op thema’s, vragen, conflicten en pijnpunten die dicht bij de ervaringen en belevingswereld van de inburgeraars staan. Door middel van waardevolle gesprekken en reflectie in de groep kunnen deelnemers beter participeren in de Nederlandse maatschappij en leren ze daarnaast sneller Nederlands. Voor de inburgeraars is een werkboek met werkbladen beschikbaar. Sociaal met taal bestaat uit twee delen. Deel 1 behandelt de participatieve methode, adviezen voor het opzetten en begeleiden van bijeenkomsten met deelnemers van verschillende culturen en manieren om de voortgang in de gaten te houden. De 66 concrete bijeenkomsten in deel 2 bestaan uit activiteiten en creatieve vormen van uitwisseling om taalbarrières te slechten, zoals dans, theater, tekenen en verhalen vertellen. De modules gaan over onderwerpen die de deelnemers belangrijk vinden, zoals hun gezondheid, grenzen aangeven, rolpatronen, kinderrechten en religieuze vrijheid. Bij dit boek hoort aanvullend online materiaal. Dit materiaal bestaat uit tools om de voortgang vast te stellen, activiteiten voor bijeenkomsten, achtergrondinformatie, extra prenten en voorbeelden van een participatief project.

WERKBOEK

Sociaal met taal | € 39,95 (incl. online materiaal) 240 pagina’s | 2022

ISBN boek 9789046908341 ISBN e-book 9789046971710 Sociaal met taal - Werkboek | € 29,95 144 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046908549

OOK INTERESSANT

Kijk op Nederland Voorbereiding op het KNM-examen

Welkom in Nederland Kennis van de Nederlandse Maatschappij voor het inburgeringsexamen

Bagage Kennis van de Nederlandse Maatschappij

€ 39,50 (incl. online studiemateriaal) 260 pagina’s | 3e druk, 2016 ISBN boek 9789046905210 ISBN e-book 9789046970676

€ 44,95 (incl. online studiemateriaal) 237 pagina’s | 3e druk, 2015 ISBN boek 9789046904886 ISBN e-book 9789046970669

€ 30,50 (incl. online studiemateriaal) 224 pagina’s | 7e druk, 2017 ISBN boek 9789046905647

NIEUW HERZIEN

HANDBOEK NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL IN HET VOLWASSENENONDERWIJS Folkert Kuiken & Sible Andringa (red.) Dit handboek biedt een uitgebreid overzicht van het taalonderwijs Nederlands aan anderstaligen: van taalverwerving tot didactiek, van alfabetisering tot toetsing en van uitspraak tot woordenschat- en grammaticaonderwijs. De eerste drie hoofdstukken gaan in algemene zin over hoe je het Nederlands als tweede taal leert en onderwijst. In de daaropvolgende hoofdstukken komen de verschillende onderdelen van taalvaardigheid aan de orde: luisteren, spreken, lezen, schrijven, uitspraak, woordenschat en grammatica. De laatste hoofdstukken zijn gewijd aan alfabetisering en toetsing. De wetenschappelijke achtergronden die in elk hoofdstuk aan bod komen worden geïllustreerd aan de hand van voorbeelden en kaderteksten. Daarnaast bevat elk hoofdstuk vragen, opdrachten en een zelftoets. Het handboek is volledig herzien op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Er zijn twee nieuwe hoofdstukken over ‘leren leren’ en ‘uitspraak’. Binnen de didactiek is er meer aandacht voor differentiatie, feedback en buitenschools leren.

€ 57 , 95 (incl. online materiaal) 480 pagina’s | 3 e druk, 2022 ISBN boek 9789046908358 ISBN e-book 9789046971727

BESTEL EEN EXEMPLAAR OP COUTINHO.NL

OOK INTERESSANT

Basisboek Alfa NT2 Theorie, praktijk en tips

Praktisch didactisch Adviezen voor de NT2-docent

Interculturele communicatie in de NT2-les

€ 27 , 95 (incl. online materiaal) 202 pagina’s | 2018 ISBN boek 9789046905807

€ 20 , 50 (incl. online materiaal) 116 pagina’s | 2018 ISBN boek 9789046906262

€ 25 , 00 136 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046908013

NIEUW

DE WERKSLEUTEL NT2, vaktaal en competenties Tinka Makaske & Noortje Bos

Deze methode behandelt verschillende thema’s die belangrijk zijn op de werkvloer, zoals de eigen functie, de werkplek, veiligheid, werkinstructies en omgaan met moeilijke situaties. Binnen die thema’s staan competenties centraal. Er wordt geoefend met verschillende taalvaardigheden en de cursisten gaan aan de slag met praktijkgerichte oefeningen. Via deze opdrachten bouwen zij een eigen portfolio op. Bij deze uitgave hoort een uitgebreide cursistenwebsite met o.a. video’s, opdrachten, teksten en vaktaalwoordenlijsten. De Werksleutel is voor anderstaligen de sleutel naar betere taal en werknemerscompetenties op de werkvloer. € 39,95 (incl. online studiemateriaal) | 191 pagina’s | 2022 | ISBN boek 9789046908259

MAAK ER WERK VAN! Werkboek arbeid en participatie voor anderstaligen Nelleke Koot & Maaike van Utrecht

Maak er werk van! is een werkboek voor NT2-cursisten die actief willen meedoen in de Nederlandse samenleving door betaald werk of vrijwilligerswerk. De uitgave helpt om de Nederlandse taal verder te ontwikkelen, geeft inzicht in de eigen mogelijkheden en leerbehoeften, ondersteunt bij het zoeken naar geschikt werk en vergroot de zelfredzaamheid van de cursist. Door te werken met dit boek krijgen cursisten de kans om te laten zien wie zij zijn, wat ze willen en wat ze kunnen doen. Deze uitgave is geschreven voor NT2-cursisten vanaf taalniveau A1 die inburgeren (Z-route) maar biedt ook de cursist met een hoger taalniveau voldoende uitdaging. € 44,95 (incl. online studiemateriaal) | 248 pagina’s | 2021 | ISBN boek 978904690792

SPREKEN MET BEELD Spraakmakende plaatjes voor anderstaligen Emily Palmer & Hanna Maas

NIEUW

Oefenen, oefenen, oefenen... zodat je nooit meer met je mond vol tanden staat. Dat kan met Spreken met beeld. Met deze uitgave kunnen cursisten hun spreekvaardigheid verbeteren met behulp van strips, illustraties en foto’s. Door het beeldmateriaal worden cursisten uitgedaagd om het Nederlands actief te gebruiken. Het boek is bedoeld als verrijking en herhaling en zorgt ervoor dat cursisten meer kunnen variëren met hun woordenschat en dat ze vloeiender leren spreken. Spreken met beeld is een praktisch, leuk en leerzaam boek dat NT2-cursisten stimuleert om de Nederlandse taal actief te gebruiken.

€ 37,95 (incl. online studiemateriaal) | 232 pagina’s | 2022 ISBN boek 9789046907788 | ISBN e-book 9789046969908

OOK INTERESSANT

Werk en taal Een werkboek voor praktijkgerichte taalscholing

De juiste toon Zakelijk Nederlands voor anderstaligen

Welkom op de Nederlandse arbeidsmarkt Werkboek ONA

€ 29,50 (incl. online studiemateriaal) 133 pagina’s | 2019 ISBN boek 9789046906637

€ 26,50 (incl. online studiemateriaal) 143 pagina’s | 2e druk, 2018 ISBN boek 9789046906453

€ 25,50 144 pagina’s | 3e druk, 2015 ISBN boek 9789046904329

NIEUW

WOORDEN IN CONTEXT Woordenschat opbouwen naar A2+ Marilene Gathier & Dorine de Kruyf

Met Woorden in context bouwen cursisten een woordenschat op tot net boven ERK-niveau A2. De ruim 2300 leerwoorden worden aangeboden in teksten verdeeld over twaalf thema’s, die opgedeeld zijn in twee boeken. De leerwoorden worden systematisch aangeboden in vier fases: voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren. Veel teksten in de boeken zijn geïnspireerd op de verhalen van cursisten met verschillende achtergronden. Daardoor is de betekenisvolle context herkenbaar voor iedere taalleerder die een nieuw leven begint in Nederland. Het eerste boek bevat de thema’s kennismaken, winkelen, gezondheidszorg, het weer, wonen en vervoer. Het tweede boek bevat de thema’s vrije tijd en feesten, leven in een nieuw land, instanties, onderwijs, werken in Nederland en geloof en politiek. De vier fases zijn in de methode over twaalf stappen verdeeld, van een voorbewerkingsoefening tot en met een toets. In elk thema komen deze twaalf stappen aan bod. De leerwoorden worden eerst aangeboden in teksten. Daarna worden ze meerdere keren herhaald in oefeningen en woordenlijsten. Op de bijbehorende website is in het online leerwoordenboek van elk leerwoord een omschrijving opgenomen. Daarnaast kan de cursist de leerwoorden en vaste combinaties per thema herhalen en de woorden extra oefenen. Woorden in context is geschikt voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen, met minimaal niveau A1.

NIEUW

Woorden in context - Thema’s 1-6 ca. € 35,00 (incl. online studiemateriaal) ca. 200 pagina’s | februari 2023 ISBN boek 9789046907412 Woorden in context - Thema’s 7-12 ca. € 35,00 (incl. online studiemateriaal) ca. 200 pagina’s | april 2023 ISBN boek 9789046908594

OOK INTERESSANT

Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen Klanken en prosodie voor het NT2-onderwijs

Beter Nederlands spreken Grammatica, woordenschat en uitspraak

Woordenstroom Werkvormen voor woordenschat

€ 39,50 (incl. online studiemateriaal) 184 pagina’s | 2020 ISBN boek 9789046907276 ISBN e-book 9789046970058

€ 33,95 (incl. online studiemateriaal) 256 pagina’s | 2016 ISBN boek 9789046905005

€ 16,95 (incl. online materiaal) 107 pagina’s | 2018 ISBN boek 9789046906088

GOEDGELETTERD - LEERGANG ALFABETISERING Nelleke Koot Het grote verschil met de meeste alfabetiseringsmethoden is dat de leergang Goedgeletterd zich richt op zowel het technisch leren lezen en schrijven als op alle taalvaardigheden: spreken, luisteren, lezen, schrijven en uitbreiding van de woordenschat. Dit gebeurt aan de hand van thema’s. De gebruikte kapstokwoorden worden niet ‘los’ maar in hun natuurlijke context aangeboden. Het doel van Goedgeletterd is, om naast Alfa C voor lezen en schrijven, ook niveau A1 voor alle taalvaardigheden te halen. Daarnaast is er aandacht voor het leren omgaan met de computer, het zelfstandig werken en de eigen verantwoordelijkheid. Bij deze leergang hoort ook het Leesboek An & Daan. In dit leesboek worden in elk opvolgend hoofdstuk steeds meer letters en klanken gebruikt en worden de teksten langer en complexer. Het niveau loopt van: op weg naar Alfa A, via Alfa B naar Alfa C.

Leerboek deel 1 (naar Alfa A) | € 42,95 (incl. online studiemateriaal) 220 pagina’s ISBN boek 9789046907481 Lees- en schrijfschrift deel 1 | € 24,95 141 pagina’s ISBN boek 9789046907498 Leerboek deel 2 (van Alfa A naar Alfa C) | € 42,95 (incl. online studiemateriaal) 211 pagina’s ISBN boek 9789046907870 Lees- en schrijfschrift deel 2 | € 24,95 171 pagina’s ISBN boek 9789046907863 An en Daan - leesboek | € 14,95 96 pagina’s ISBN boek 9789046907948

BEKIJK DE ONLINE BOEK PRESENTATIE

VRAAG JE DOCENT EXEMPLAAR AAN OP COUTINHO.NL

KLASNL - NEDERLANDS LEREN NAAR A1, A2 EN B1 Martijn Baalman, Fouke Jansen, Vita Olijhoek & Anja Valk Met deze verfrissende leergang kunnen anderstaligen zich voorbereiden op het behalen van taalniveau B1. De leergang biedt een brede variatie aan tekstsoorten die cursisten in het dagelijks leven kunnen tegenkomen, zoals e-mails, appjes, telefoongesprekken en inschrijfformulieren. De taalhandelingen zijn steeds het uitgangspunt. Cursisten leren zo hun eigen boodschap naar voren te brengen. De lessen zijn opgebouwd via het ABCD-model. Er is veel aandacht voor herhalen, lezen & schrijven voor je plezier, het eigen maken van studievaardigheden en praktijkgericht leren en participeren. Naast de cursusboeken zijn er woordentrainers om te werken aan de productieve woordenschatkennis. Eind 2023 wordt de leergang uitgebreid met KlasNL - Nederlands leren naar B1.

Nederlands leren naar A1 Cursusboek | € 59,95 (incl. online studiemateriaal)| 453 pagina’s ISBN boek 9789046906507 ISBN e-book 9789046969779 Woordentrainer € 18,95 | 111 pagina’s

c Baalman, Jansen, Olijhoek, Valk KlasNL - Nederlands leren naar A2 CURSUSBOEK 1 u i t g e v e r ij c o u t i n h o

KlasNL NEDERLANDSLERENNAARA2 Leer Nederlands luisteren, spreken, lezen en schrijven met KlasNL ! In een rustig tempo leer je ongeveer 1.000 woorden. Je oefent met grammatica en uitspraak. Je leert ook over de Nederlandse cultuur. Er zijn twee cursusboeken bij dit niveau. In dit cursusboek staan les 1 tot en met les 6. In cursusboek 2 staan les 7 tot en met les 12. In dit eerste cursusboek leer je bijvoorbeeld praten over het weer, over je hobby’s en kinderen. Je leert ook instructies van de bank lezen, een kaartje schrijven, naar een omroepbericht luis teren, een formulier invullen en een korte presentatie geven. Er zijn veel oefeningen in dit cursusboek. Veel oefeningen kun je alleen doen, maar je werkt ook samen met andere cursisten. Je begint altijd met lezen en luis teren. Dan oefen je woorden, grammatica en uitspraak. Daarna oefen je spreken en schrijven. Aan het einde van elke les kun je de taal buiten de klas gebruiken.

NL NEDERLANDS LERENNAARA2 CURSUSBOEK 1 Martijn Baalman, Fouke Jansen, Vita Olijhoek, Anja Valk

Je vindt op www.coutinho.nl/klasnl-a2-boek1:

• de KlasNL-kaart • oefeningen voor grammatica, woordenschat en uitspraak • studiewijzers • de luisterteksten • woordenlijsten in verschillende talen

LUISTER NAAR DE PODCASTS VAN KLASNL

KlasNL bestaat uit drie delen. Je kunt je met KlasNL voorbereiden op het inbur geringsexamen. Met KlasNL deel 1 leer je de taal naar ERK-niveau A1, met deel 2 naar niveau A2 en met deel 3 naar niveau B1. Bij ieder deel is een Woordentrainer om woorden te oefenen. Martijn Baalman, Fouke Jansen, Vita Olijhoek en Anja Valk hebben KlasNL met veel plezier gemaakt. Martijn Baalman is taalwetenschapper, NT2-docent en leermidde lenontwikkelaar. Fouke Jansen is taalwetenschapper, NT2-docent, leermiddelen ontwikkelaar en trainer. Vita Olijhoek is taalwetenschapper, NT2-docent en oplei der. Anja Valk is onderwijskundige, taalwetenschapper, NT2-docent en opleider.

ISBN boek 9789046906996 Nederlands leren naar A2 Cursusboek 1 | € 39,50 (incl. online studiemateriaal) | 269 pagina’s ISBN boek 9789046907368 | ISBN e-book 9789046972014 Cursusboek 2 | € 42,95 (incl. online studiemateriaal) | 324 pagina’s ISBN boek 9789046908020 | ISBN e-book 9789046972021 Woordentrainer | € 18,95 | 123 pagina’s | ISBN boek 9789046907375 Nederlands leren naar B1 - verschijnt eind 2023

www.coutinho.nl ISBN 978 90 469 0736 8 NUR 114

OOK INTERESSANT

Start.nl - deel 1 Dutch for Beginners A0 > A1

Start.nl - deel 2 Dutch for Beginners A1 > A2

INCLUSIEF UITGEBREID ONLINE STUDIEMATERIAAL

€ 27,95 (incl. online studiemateriaal) 144 pagina’s | 2e druk, 2017 ISBN boek 9789046905661 ISBN e-book 9789046964064

€ 27,95 (incl. online studiemateriaal) 144 pagina’s | 2014 ISBN boek 9789046903797 ISBN e-book 9789046962671

HERZIEN TAALTALENT Leergang Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen, Henny Taks, Judith van Falier & Eefke Jacobs De volledige leergang Taaltalent is herzien. Deze leergang leidt de cursist in drie delen naar ERK-niveau B1 en is geschikt als voorbereiding op het inburgerings- examen/Staatsexamen-I. Naast de onderdelen lezen, luisteren, spreken en schrijven is er veel aandacht voor grammatica, woordenschat, cultuur, studievaardigheden en taal op het werk. Online staan animatievideo’s en speek en schrijfopdrachten voor taalsituaties op het werk.

Deel 1 | € 34,95 | 237 pagina’s | 2e druk, 2020 ISBN boek 9789046907559 | ISBN e-book 9789046969885 Deel 2 | € 34,95 | 230 pagina’s | 2e druk, 2020 ISBN boek 9789046907566 | ISBN e-book 9789046969991 Deel 3 | € 48,50 | 335 pagina’s | 3e druk, 2022 ISBN boek 9789046908372 | ISBN e-book 9789046971765

NEDERLANDS IN ACTIE Methode Nederlands voor hoogopgeleide anderstaligen Berna de Boer, Margaret van der Kamp & Simone Pentermann

HERZIEN

Deze succesvolle communicatieve NT2-methode van A2 naar B1 is volledig herzien. Het aantal hoofdstukken, met eigentijdse thema’s, en het aantal spreekopdrachten en werkvormen is sterk uitgebreid. Nieuw zijn de uitspraaklijn, dialogen voor een soepele overgang vanuit Nederlands in gang , vertalingen naar het Engels, aandacht voor buitenschools leren en online toepassingen. Ook de website bij dit boek is totaal vernieuwd en bevat veel interactieve oefeningen.

ERK A2 > B1 € 48 , 50

BEKIJK DE ONLINE BOEK PRESENTATIE

(incl. online studiemateriaal) 319 pagina’s | 4 e druk, 2022 ISBN boek 9789046908426 | ISBN e-book 9789046971888

OOK INTERESSANT

Nederlands in gang ERK A0 > A2

Nederlands op niveau ERK B1 > B2

Nederlands naar perfectie ERK B2 > C1

€ 48,50 (incl. online studiemateriaal) 318 pagina’s | 2017, 3e druk ISBN boek 9789046905609 ISBN e-book 9789046964026

€ 48,50 (incl. online studiemateriaal) 312 pagina’s | 2015, 2e druk ISBN boek 9789046904411 ISBN e-book 9789046962886

€ 48,50 (incl. online studiemateriaal) 316 pagina’s | 2015 ISBN boek 9789046904527 ISBN e-book 9789046962992

OOK INTERESSANT - DOCENTENBOEKEN

Actief met taal - Didactische werkvormen voor het talenonderwijs

Activeren, differentiëren en formatief handelen - In alle fasen van de les

Actief met taalvaardigheid Werken met literaire genres in de klas

NIEUW

€ 27,95 (incl. online materiaal) 201 pagina’s | 2022

€ 30,50 (incl. online materiaal)

€ 30,50 (incl. online materiaal) 172 pagina’s | 2015

179 pagina’s | 2e druk 2015 ISBN boek 9789046904398 ISBN e-book 9789046962855

ISBN boek 9789046908464 ISBN e-book 9789046971949

ISBN boek 9789046904992 ISBN e-book 9789046963371

Basisboek Alfa NT2 Theorie, praktijk en tips

Differentiëren in het talenonderwijs Kleine ingrepen, grote effecten

DigiTaal Werkvormen voor het talenonderwijs

€ 36,95 (incl. online materiaal) 269 pagina’s | 2016

€ 27,95 (incl. online materiaal) 150 pagina’s | 2017 ISBN boek 9789046905517

€ 25,00 136 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046908013

ISBN boek 9789046905456 ISBN e-book 9789046964019

Grenzeloos lesgeven - Praktische gids voor de zelfstandige online taaldocent

Interculturele communicatie in de NT2-les

Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs

HERZIEN

€ 18,95 (incl. online materiaal) 100 pagina’s | 2021

€ 57,95 (incl. online materiaal)

€ 20,50 (incl. online materiaal) 116 pagina’s | 2018 ISBN boek 9789046906262

480 pagina’s | 3e druk, 2022 ISBN boek 9789046908358 ISBN e-book 9789046971727

ISBN boek 9789046907900 ISBN e-book 9789046970126

Taal in beeld - 45 taalgerichte werkvormen bij beeldmateriaal

Praktisch didactisch Adviezen voor de NT2-docent

Spraakwater Werkvormen voor spreekvaardigheid

€ 27,95 (incl. online materiaal) 202 pagina’s | 2018 ISBN boek: 9789046905807

€ 22,50 (incl. online materiaal) 112 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046907474

€ 18,95 (incl. online materiaal) 119 pagina’s | 2019 ISBN boek 9789046907061

Taalprikkels Korte activiteiten voor elke taalles

Unmute Activerende didactiek voor de online taalles

Woordenstroom Werkvormen voor woordenschat

€ 22,50 (incl. online materiaal) 140 pagina’s | 2016 ISBN boek 9789046905173

€ 14,95 72 pagina’s | 2020

€ 16,95 (incl. online materiaal) 107 pagina’s | 2018 ISBN boek 9789046906088

ISBN boek 9789046907757 ISBN e-book 9789046969922

BESTEL EEN EXEMPLAAR OP COUTINHO.NL

SAMEN STERK IN ONDERWIJS Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen. We spelen hierbij in op technologische, digitale en didactische ontwikkelingen, zodat docenten en studenten altijd en overal met ons materiaal aan de slag kunnen. Met onze uitgaven ondersteunen we docenten optimaal bij de voorbereiding en uitvoering van hun lessen. Studenten bieden we hoogwaardig studiemateriaal waarmee ze zich goed kunnen voorbereiden op hun tentamens, onderzoek en de toekomstige praktijk. WIL JE ADVIES OF HEB JE IDEEËN VOOR EEN NIEUWE UITGAVE? Mijn naam is Dafni Alverti en ik ben uitgever van het fonds NT2 & Inburgering. Graag geef ik je advies over het inzetten van onze uitgaven in jouw lessen of over lesmateriaal op maat. Heb je vragen over uitgaven of ideeën voor nieuw lesmateriaal en wil je eens van gedachten wisselen? Neem dan contact met mij op. Dafni Alverti Uitgever NT2 & Inburgering alverti@coutinho.nl 06 8390 6223

Uitgeverij Coutinho Slochterenlaan 7 1405 AL Bussum info@coutinho.nl 035 – 694 99 91

Ga voor een compleet overzicht van onze uitgaven naar coutinho.nl

Prijswijzigingen voorbehouden. Kijk voor actuele prijzen en onze voorwaarden op coutinho.nl

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online