Vreemde talen in het basisonderwijs + Amy Klipp

Dit boek heb ik weliswaar binnen twee jaar geschreven, maar eigenlijk is het het re sultaat van meer dan twintig jaar onderwijservaring, in zowel het internationale als het Nederlandse onderwijs, en in zowel het basis- als het hoger onderwijs. Ik wens studenten en docenten veel plezier met het gebruiken van dit boek!

Amy Klipp Rijswijk, februari 2023

Made with FlippingBook - Online catalogs