Victoria van den Doel, Jacob Eikelboom, Annemarie Roffel en Jeroen Zoon - Gespreksvoering in de juridische praktijk

5

Presenteren

115 115 116 117 117 124 125 129 132 135 135 136 136 136 137 138 138 138 145 146 147 151 151 152 152 153 157 159 162 162 163 165 166

5.1 Inleiding

5.2 Wat is een presentatie? 5.3 Theorie over presenteren 5.4 Presenteren in de praktijk 5.5 Ondersteunende middelen 5.6 Presentatietechnieken 5.7 Specifieke presentaties

Checklist Presenteren

6

Voorlichten

6.1 Inleiding

6.2 Wat is voorlichting?

6.2.1 Het doel van voorlichting 6.2.2 Soorten voorlichting 6.3 Theorie over voorlichting 6.4 Voorlichting in de praktijk 6.4.1 Individuele voorlichting 6.4.2 Groepsvoorlichting 6.5 Schriftelijk voorlichtingsmateriaal

6.6 Identiteit en imago

Checklist Voorlichting

7

Argumenteren

7.1 Inleiding

7.2 Wat is argumentatie?

7.3 Standpunt 7.4 Argument

7.5 Argumentatieschema’s

7.6 Drogredenen

7.7 Mondeling argumenteren in de praktijk

7.7.1 Opbouw van het betoog 7.7.2 Tips voor het spreken

7.8 Procedure

Checklist Argumenteren

Made with FlippingBook - Online catalogs