Bert van Wee en Jan Anne Annema (red.) - Verkeer en vervoer in hoofdlijnen

5 Ruimtelijke inrichting

85 85 86

5.1 Inleiding

5.2 Schaalniveaus, indicatoren en invloedsfactoren 5.3 Onderzoeken naar de invloed van ruimtelijke inrichting op verkeer

91

5.4 Interpretatie van onderzoeksresultaten

100 104 106 107 107 109 116 119 122 126

5.5 Ruimtelijke-inrichtingsvarianten: hoe te beoordelen?

5.6 Conclusies

6 Weerstanden van verplaatsingen: tijd, kosten en moeite

6.1 Inleiding

6.2 De rol van verplaatsingstijd in het personenvervoer 6.3 De rol van verplaatsingskosten in het personenvervoer

6.4 Overige weerstandscomponenten

6.5 De rol van weerstandscomponenten in het goederenvervoer

6.6 Conclusies

DEEL II Effecten op milieu, bereikbaarheid en veiligheid

7 De invloed van technologie in verkeer en vervoer op milieu, veiligheid en bereikbaarheid

129 129

7.1 Inleiding

7.2 Technologiedynamica 130 7.3 Uitputting van fossiele energiebronnen en klimaatverandering 138 7.4 Lokale en grootschalige luchtverontreiniging 144 7.5 Geluidshinder 148 7.6 Veiligheid van vervoersmiddelen en vervoerssystemen 153 7.7 Bereikbaarheid en congestie 157 7.8 Drijvende krachten 161 7.9 Conclusies 165 8 Bereikbaarheid: perspectieven, indicatoren en toepassingen 167 8.1 Inleiding 167 8.2 Perspectieven op bereikbaarheid 170 8.3 Operationalisatie in hoofdlijnen: indicatoren voor bereikbaarheid 172 8.4 Twee voorbeelden van benaderingen van bereikbaarheid 180 8.5 Het gebruik van bereikbaarheidsmaten 184 8.6 Conclusies 186

Made with