Bert van Wee en Jan Anne Annema (red.) - Verkeer en vervoer in hoofdlijnen

Inhoud

1 Inleiding

11

2 Verkeer en vervoer: een introductie

15 15 16 18 23 24 25

2.1 Inleiding

2.2 Conceptueel model 2.3 Personenvervoer 2.4 Goederenvervoer

2.5 Techniek; verdelen van verkeersstromen over ruimte en tijd

2.6 Beleid

DEEL I Het verkeers- en vervoerssysteem

3 Behoeften, mogelijkheden en gedragskeuzen met betrekking tot het verplaatsingsgedrag: een multidisciplinair perspectief

31 31 32 38 43 43 45 50 55 57 57 58 67 69 70 71 72 75 83

3.1 Inleiding

3.2 Conceptueel model verplaatsingsgedrag 3.3 Gedragskeuzen vanuit psychologisch perspectief 3.4 Gedragskeuzen vanuit economisch perspectief

3.4.1 Nutsfuncties

3.4.2 Economische verklaringen voor keuzen met betrekking tot verplaatsingsgedrag

3.5 Gedragskeuzen vanuit geografisch perspectief

3.6 Conclusies en synthese

4 Goederenvervoer: beschrijving, verklaring en verkenning

4.1 Inleiding

4.2 Indicatoren voor het goederenvervoer

4.3 Determinanten voor ontwikkelingen in het goederenvervoer

4.3.1 Productie en consumptie

4.3.2 Binnenlandse en internationale handel 4.3.3 Locatie en omvang voorraden 4.3.4 Gebruik van vervoerswijzen en infrastructuur 4.4 Megatrends en gevolgen voor de goederenmobiliteit

4.5 Conclusies

Made with