Bert van Wee en Jan Anne Annema (red.) - Verkeer en vervoer in hoofdlijnen

12.6 Voorbeelden van scenarioprojecten in relatie tot hun functie

267 272

12.7 Conclusies

13 Afwegingskader voor beleid: kosten-batenanalyse en multicriteria-analyse

275 275 277 279 279 285 286 289 292 296 299 299 301 306 307 309 312 312 316 318 319 322

13.1 Inleiding

13.2 Afweging tegenover normstelling 13.3 Waardering van effecten: KBA en MCA 13.3.1 Kosten-batenanalyse (KBA) 13.3.2 Multicriteria-analyse (MCA) 13.4 Vergelijking van KBA en MCA 13.5 Waardering van milieueffecten

13.6 Reistijdwaardering

13.7 Conclusies

14 Verkeers- en vervoersmodellen en toepassingen

14.1 Inleiding

14.2 Typen modellen 14.3 Elasticiteiten

14.4 Het traditionele geaggregeerde model 14.5 Gedesaggregeerde modellen

14.6 Voorbeelden van modellen

14.6.1 Het Landelijk Model Systeem

14.6.2 Dynamo 14.6.3 SMILE

14.7 Wat kun je wel en wat kun je niet met een model?

14.8 Conclusies

Noten

323

Verklarende woordenlijst

325

Literatuur

337

Register

367

Over de auteurs

375

Made with