Tin Chau Tsui - Chinees? 'n Makkie! deel 2

Les 1  Dit is mijn huis, kommaar binnen.

8 Welk karakter zie je hier het meest? Schrijf dat karakter op in pinyin en schrijf de betekenis erbij.

他 们 好 有 的 欢 迎 四 人 我 不 大 来 的 十 九 您 的 学 叫 你 是 三 号 对 几 的 再 见 多 少 人 个 哥 姐 妈 的 爸 水 果

karakter

pinyin

betekenis

9 Karakters lezen.

玲玲 :这是我家,请进。这是我妈妈。 Thomas :阿姨,您好! 妈妈 :你好!你是 Thomas 吗? Thomas :对,我是 Thomas 。我是玲玲的朋友。 妈妈 :认识你很高兴。 Thomas :认识您我也很高兴。 妈妈 :欢迎你来我们家。来,请坐。请喝茶。 Thomas :谢谢。 玲玲 : Thomas ,来这里看看。这是客厅,厨房在后边。我们的花园不大。 你看,这是我的自行车。

10 Maak samen met een klasgenoot een vervolg op de dialoog van oefening 9.

De een is Thomas, de ander is de moeder van 玲玲 . De moeder kan bijvoor- beeld aan Thomas vragen: ■■ hoe oud hij is; ■■ waar hij woont; ■■ in welke klas hij zit.

16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online