Freerk Teunissen & Aleid van de Vooren-Fokma - Tekststructuur

Inleiding

Bij een boek, een training of een les over de structuur van teksten verwacht bijna iedereen wel dat dat ook iets te maken heeft met leesbaarheid of helderheid. Nie- mand kijkt ervan op als iemand na een training naar ons toe komt om te vertellen dat hij tegenwoordig veel complimenten krijgt van collega’s ‘omdat hij zo helder schrijft’. Maar helderheid is maar één aspect van een tekst. Al eeuwenlang onderscheiden schrijvers en taalkundigen er vier: zijn teksten helder, zijn ze aantrekkelijk geschre- ven, zijn ze gepast (passen ze bij de lezer) en zijn ze correct? Als je je schrijfvaar- digheid wilt verbeteren, dan kan het zinvol zijn naar deze vier aspecten te kijken. Structuur maakt teksten niet alleen maar helderder. In dit boek laten we zien dat je veel meer kunt met structuur. Structuur in teksten zorgt er ook voor dat je teksten aantrekkelijk kunt maken en meer kunt laten aansluiten bij de wensen van de lezer. En er is ook nog een veel directer voordeel: je schrijft vlotter. Met meer gemak. Het enige waar structuur niet bij helpt, is je tekst schrijven in correct Nederlands.

correct

helder

structuur

gepast

aantrekkelijk

Structuur maakt teksten helderder, gepaster en aantrekkelijker

Dit boek is onderverdeeld in twee delen. In het eerste deel gaat het over kernzin- nen, alinea’s en basisuitspraken. Het gaat, met andere woorden, over de manier waarop je je materiaal ordent in je tekst. Boeiend, helder en passend bij de doel- groep. We noemen dit expliciete structuur. We noemen het zo omdat het gaat over de manier waarop je de lezer duidelijk maakt hoe je de informatie in je tekst hebt geordend. Maar als je weet hoe een gestructureerde tekst eruitziet, ben je er nog niet. Want hoe structureer je informatie? Stel dat je een tekst schrijft over een gebouw, waar begin je dan? Interviews, zelf kijken, literatuuronderzoek? Hoe reduceer je de po- tentieel oneindige hoeveelheid informatie? Hoe kom je van informatie tot een tekst? Het tweede deel van het boek gaat over de manier waarop een schrijver grip krijgt op zijn materiaal. Het gaat over ordening aanbrengen, informatie structu-

9

Made with