Freerk Teunissen & Aleid van de Vooren-Fokma - Tekststructuur

Inhoud

Inleiding 9

Deel 1   •  Expliciete structuur x

1

Het aha-gevoel 15 Waarneming 15 Patroonherkenning 17 Het aha-gevoel in teksten 21 Eenheid in een alinea 24

1.1 1.2 1.3 1.4

2

De structuur van alinea’s 29

2.1 De kernzin 29 2.2

De plaats van de kernzin 33 De alineaondersteuning 38 De structuur van teksten 49 De basisuitspraak 49

2.3

3

3.1 3.2 3.3 3.4

Ritme en orde 55

Algemeniseren en specificeren in alle genres 57

De lezer wil orde 58

Deel 2  •  Impliciete structuur x

4

Grip op je materiaal 65

4.1 4.2 4.3

Grip op je materiaal en grip op je tekst 65 Ordeningsmethoden 67 Ordenen als er al een tekst is 75

5

De lezer voorop 83 De behoeftes van de lezer 83

5.1 5.2 5.3

De behoeftes van de lezer van zakelijke teksten 87

Wat is de hoofdboodschap? 93

6

Schrijfblokkades voorkomen 97 Schrijven doe je niet in één keer 97 Beloftes, deadlines en empathie 100 Slimmer worden in een week 101

6.1 6.2 6.3

Made with