Freerk Teunissen & Aleid van de Vooren-Fokma - Tekststructuur

Voorwoord

Toen ik begon met schrijven, wist ik niks van kernzinnen, structuur of alinea­ ondersteuning. Ik schreef. Tot ik les kreeg van Michaël Zeeman, Jacques d’Ancona en Ellis van Midden. En op zekere dag begon het mij te dagen. Ik begon te snap- pen hoe structuur in taal werkt. Voordat ik die kennis had, deed ik langer over het schrijven van artikelen. Een essay voor literair tijdschrift De Gids kostte me toen meer moeite dan het schrijven van een boek nu. Bij lessen en trainingen die ik gaf, noemde ik de lessen die ik had geleerd van mijn leermeesters weleens wat bombastisch ‘het geheim van het schrijven’. Ik noemde ze zo omdat ze voor veel mensen een nieuwe kijk op schrijven tonen en ze het schrijven van teksten enorm vergemakkelijken. Samen met Aleid van de Vooren-Fokma heb ik deze kennis verwerkt tot dit boek. We zijn schatplichtig aan inspirerende didactici als Carol Dweck, Ken Ro- binson, David Cooperrider, Mary Gordon en Sugata Mitra. Hun inzichten zijn te- rug te vinden in dit boek. Zij inspireren docenten en studenten wereldwijd, mis- schien wel vooral doordat ze uitgaan van de kracht van studenten en tonen dat leren begint als studenten kwaliteiten inzetten. We zijn dankbaar dat we met zo veel schrijvers, docenten, trainers en studenten hebben mogen werken die snap- pen dat leren betekent dat je samen zoekt naar mogelijkheden om je te verbeteren.

Freerk Teunissen, voorjaar 2014

Made with