Freerk Teunissen & Aleid van de Vooren-Fokma - Tekststructuur