Freerk Teunissen & Aleid van de Vooren-Fokma - Tekststructuur

Het aha-gevoel

Wat is precies het effect van structuur op de lezer? Zorgt structuur: • ervoor dat zijn leestempo omhooggaat? • ervoor dat hij de bedoeling van de schrijver beter begrijpt? • ervoor dat hij beter onthoudt waar de tekst over gaat? • voor alle drie?

Na het bestuderen van dit hoofdstuk weet je wat het aha-gevoel is, hoe woordher- kenning en patroonherkenning werken in taal, en wat het effect is op je lezer als je je in een alinea beperkt tot één onderwerp.

1.1  Waarneming

Doel: in deze paragraaf wordt duidelijk wat het aha-gevoel is. We beginnen met een opdracht (zie kader).

Opdracht 1 • de afbeelding x

Wat zie je op de afbeelding?

15

Made with