Freerk Teunissen & Aleid van de Vooren-Fokma - Tekststructuur

Website

www.coutinho.nl/tekststructuur

Bij dit boek hoort een studentenwebsite met extra materiaal. Er is ook uitgebreid docentenmateriaal beschikbaar. Docenten krijgen toegang op aanvraag. Bezoek hiervoor bovenstaand adres. Voor studenten De website is erg handig als je een tekst aan het schrijven bent. Op de website staat het figuur van p. 10: een cirkel verdeeld in acht partjes, die corresponderen met acht stappen van het schrijfproces. In het boek zie je af en toe een website-icoon met een nummer, voorafgegaan of gevolgd door een vraag. Het nummer corres- pondeert met een van de acht stappen van het schrijfproces. Klik je op het num- mer op de website, dan vind je het antwoord op de vraag en praktische oefeningen. Je vindt op de website meer opdrachten dan in het boek. Voor docenten Voor docenten is er een uitgebreide docentenhandleiding beschikbaar met zes in de praktijk getoetste en uitgewerkte bijeenkomsten. Compleet met PowerPoint- presentaties en hand-outs. De werkvormen uit de docentenhandleiding zijn ook los te gebruiken.

12

Made with