Marilene Gathier - Schrijf Vaardig 1

woordvolgorde  1

Mijn buren zelf zijn aardige mensen, want

Maar hun kinderen

en Hun hond is ook vervelend, want

Daarom

Oefening 11 Schrijf twee kaarten.

Kaart 1: deze kaart zie je hieronder. Maak de zinnen af op de lijnen op de kaart. Kaart 2: vraag een voorbeeldkaart aan je docent of koop een kaart. Schrijf een paar zinnen, bijvoorbeeld over een vakantie. Stuur de kaart daarna aan een cursist of aan je docent. Je kunt de zinnen eerst oefenen in je schrift.

1

31

Made with FlippingBook Online newsletter