Mariëtte Lusse en Annette Diender - Samen werken aan schoolsucces

Inhoud

Inleiding 11

Deel A  Samenwerking tussen school en ouders in theorie en praktijk 15

1 Een literatuurstudie naar de samenwerking tussen school en ouders in vo en mbo 17 1.1 Het begrippenkader rond samenwerken met ouders in vo en mbo 18 1.2 De bijdrage van ouderbetrokkenheid aan schoolsucces 22 1.2.1 Onderwijsondersteunend gedrag 23 1.2.2 Samenwerken met school 24 1.2.3 Ouderparticipatie 25 1.2.4 De sociaaleconomische achtergrond van ouders 25 1.3 Hindernissen in het contact tussen school en thuis 26 1.3.1 Geen vanzelfsprekend contact 27 1.3.2 De rol van de leerling of student 27 1.3.3 Verschillen tussen school en thuis 28 1.3.4 Betrokkenheid thuis of op school 29 1.4 De rol van school in het betrekken van ouders 30 1.4.1 Integreren in het schoolbeleid 31 1.4.2 Maatwerk per school 31 1.4.3 Het verlagen van de drempel naar school 32 1.4.4 Het aangaan van een vertrouwensrelatie 32 1.4.5 Het toerusten van leraren 33 1.5 Samenvatting 34 2 De samenwerking tussen school en ouders in vo en mbo in de praktijk 35 2.1 Onderwijsondersteunend gedrag van ouders thuis 37 2.1.1 Praten over school en toezicht op huiswerk en aanwezigheid 37 2.1.2 Keuze voor school en beroep 39 2.2 Het contact tussen school en ouders 41 2.2.1 Rapportgesprekken 41 2.2.2 Ouders informeren over gedrag, prestatie en verzuim 43 2.2.3 Ouderavonden 45 2.2.4 Contact met ouders die laag zijn opgeleid en/of slecht Nederlands spreken 47 2.3 Afstemming tussen school en thuis 49

Made with