Mariëtte Lusse en Annette Diender - Samen werken aan schoolsucces

Voorwoord Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonder- wijs, zijn deze leerlingen daar niet te oud voor? Ze zien hun ouders al aanko- men … Onze dochter deed onlangs vmbo-examen. De laatste maandenmoest ze er hard aan trekken. Op een dag stelde ik voor dat we mee zouden gaan naar school, voor een gesprek met haar en haar mentor. ‘Nee, echt niet, ik schaam me dood, dat doet niemand bij ons op school.’ We hielden haar voor dat ons doel was samen een team te vormen om haar laatste halfjaar op school zo aangenaam mogelijk te maken. Een team waarvan zij deel uitmaakte en waarin we samen afspraken zouden maken. Ook afspraken over wat wij als ouders vooral níét moesten doen gezien de leeftijd en zelfstandigheid van onze dochter. Gelukkig begon de mentor het gesprek met de volgende opmerking: ‘Mooi dat je ouders betrokken zijn. Als mijn ouders vroeger niet zo betrokken waren geweest, had ik waarschijnlijk een jaar langer over mijn opleiding gedaan.’ Dit hadden we veel eerder moeten doen, was na afloop van het gesprek onze gezamenlijke con- clusie. Mariëtte Lusse en Annette Diender zijn erin geslaagd een boek over de samen- werking tussen school en ouders in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs te schrijven op een manier waardoor ouderbetrokkenheid logisch, vanzelfsprekend en passend bij de verschillende leeftijden en fasen van deze leerlingen en studenten is. Hun boek is gebaseerd op gedegen onderzoek, en tegelijk verfrissend en uiterst praktisch. De auteurs gaan moeilijke situaties niet uit de weg en beschrijven ook de afwegingen van ouders die de Nederland- se taal niet beheersen, studenten die hun ouders op afstand willen houden, en ouders die zichzelf niet in staat achten iets voor hun kind te betekenen. Samen werken aan schoolsucces geeft hoop: ook in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is het mogelijk om meer dan 95 procent van de ouders te bereiken. Ik ben ervan overtuigd dat dit boek de leerlingen en studenten, maar ook de docenten (in opleiding) en de ouders in het voortgezet onderwijs en het mid- delbaar beroepsonderwijs verder zal helpen. Met betrokken ouders presteren leerlingen en studenten beter, dat staat inmiddels buiten kijf! Peter de Vries, auteur van onder andere het Handboek ouders in de school en redacteur (samen met Ron Oostdam) van Samenwerken aan leren en opvoeden. Basisboek over ouders en school .

Made with