Mariëtte Lusse en Annette Diender - Samen werken aan schoolsucces

A

Een literatuurstudie naar de samenwerking tussen school en ouders in vo en mbo

Ouderbetrokkenheid, waarom eigenlijk? Kees Broekhof is onderwijsadviseur bij Sardes. Hierna volgt een fragment van een artikel van zijn hand over ouderbetrokkenheid (Broekhof, 2006). Veel scholen vinden dat de betrokkenheid van ouders te wensen overlaat. Maar hoe erg is het nu als ouders bijvoorbeeld niet op de ouderavond verschijnen? Welke vormen van ouderbetrokkenheid zijn eigenlijk goed en welke doelen dienen ze? Scholen doen er goed aan om daarbij stil te staan voordat ze aan de slag gaan met onrealistische verwachtingen. Naast het versterken van leerresultaten zijn moge- lijke doelen van ouderbetrokkenheid: de school als ontmoetingspunt voor ouders en wijkbewoners, het bevorderen van participatie, integratie en de brede ontwik- keling van kinderen, het versterken van sociale cohesie, en meer handen in en om de school. Waarom eigenlijk? Wat opvalt in de discussies is dat iedereen het belang van ouderbetrokkenheid zo vanzelfsprekend vindt dat niemand zich meer afvraagt waarom. ‘Ouders zijn belangrijk als partners.’ Maar partners waarin? Ouders spelen allerlei rollen op school, maar een duidelijk doel is niet geformuleerd. Komt de vraag toch op tafel, dan is een veelgehoord antwoord dat ouderbetrokkenheid, in wat voor vorm ook, uiteindelijk ten goede komt aan het schoolsucces van de kinderen. Wat weinigen zich echter realiseren is dat veel vormen van ouderbetrokkenheid nauwelijks effect hebben op de leerprestaties van kinderen. Het roer om Waar het om gaat, is dat een effectief ouderbeleid alleen tot stand kan komen op basis van bewuste keuzes. Als je wilt dat ouderbetrokkenheid ten goede komt aan

17

Made with