Mariëtte Lusse en Annette Diender - Samen werken aan schoolsucces

Samen werken aan schoolsucces

Het voortgezet onderwijs (vo) (in Vlaanderen: secundair onderwijs) bestaat uit verschillende onderwijsniveaus: • Vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs): zesjarig, bereidt leerlingen voor op het wetenschappelijk onderwijs (wo). • Havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs): vijfjarig, bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo) (in Vlaanderen: hogeschool). • Vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs): vierjarig, in meerdere mate theoretisch of beroepsgericht. Bereidt leerlingen voor op havo of middel- baar beroepsonderwijs (mbo). • Praktijkonderwijs: vier- of vijfjarig, bedoeld voor jongeren die moeite hebben om een diploma voor het voortgezet onderwijs te halen. Bereidt direct voor op de arbeidsmarkt. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is beroepsopleidend (bol) of beroeps- begeleidend (bbl). In de eerste variant gaan studenten naar school en brengen ze het geleerde in de praktijk tijdens stages (deze stages vormen 20 tot maximaal 60 procent van de opleiding). In de tweede variant werken studenten drie à vier dagen in een bedrijf en volgen zij daarnaast lessen op school. Er zijn vier niveaus; voor elk niveau gelden andere toelatingseisen. De opleidings­ duur varieert van een halfjaar tot vier jaar en is mede afhankelijk van de voor­ opleiding. Het mbo leidt studenten op voor een beroep. Studenten kunnen na de afronding van een mbo-opleiding ook doorstromen naar een vervolgopleiding in het mbo of naar het hbo.

14

Made with