Mariëtte Lusse en Annette Diender - Samen werken aan schoolsucces

2.3.1 Huisbezoeken 49 2.3.2

Kennismakingsgesprekken op school 51

2.4 2.5 2.6 De rol van de leerling in het contact tussen school en ouders 52 Samenwerking tussen school en ouders, ook als het moeilijk wordt 56 Samenvatting 59 3 Het verbeteren van de samenwerking tussen school en ouders in vo en mbo 61 3.1 Kantelen in denken en handelen 64 3.2 Tien succesfactoren voor een betere samenwerking tussen school en ouders 69 3.2.1 Succesfactoren voor het leggen van contact tussen school en ouders 69 3.2.2 Succesfactoren voor de samenwerking tussen school, ouders en leerlingen 71 3.2.3 Succesfactoren voor het werken aan toekomstperspectief 73 3.3 Prioriteiten stellen in het contact met ouders 75 3.4 Aspecten van het verbeteren van de samenwerking tussen school en ouders 77 3.5 Samenvatting 79 4 Een samenhangende aanpak voor een betere samenwerking met ouders 85 4.1 De schoolloopbaanontwikkeling als rode draad in de samenwerking met ouders 88 4.1.1 De betrokkenheid van ouders koppelen aan de loopbaan- oriëntatie van de leerlingen 88 4.1.2 Activiteiten laten aansluiten op de schoolloopbaan per leerjaar 90 4.2 Implementatie van verbeteringen in de samenwerking met ouders 95 4.2.1 Leiderschap, duurzaamheid en draagvlak 95 4.2.2 Doelen stellen en evalueren 96 4.2.3 De mentor of slb’er als spil 97 4.3 Eisen aan professionaliteit 98 4.3.1 Een positieve attitude 98 Opdrachten bij deel A 81 Deel B  Een handreiking aan scholen voor het verbeteren van de samenwerking met ouders 83

Made with