Professionalisering van sociaal werk - Van Pelt

1 | Introductie: professionalisering van sociaal werk als kwestie

bestaat, is professionalisering immers al een punt van discussie. Dat is het nog steeds. En dat zal het waarschijnlijk blijven. Omwille van de leesbaarheid hebben we ervoor gekozen om steeds ‘hij’ te gebruiken wanneer het over de sociaal werker gaat, ondanks het feit dat we ons ervan bewust zijn dat de meeste sociaal werkers vrouwen zijn. Ook gebruiken we cliënten, bewoners of mensen die ondersteuning ontvangen door elkaar, afhan- kelijk van de specifieke context en de traditie waarin de aanduidingen gebruikt worden. Vanzelfsprekend zijn deze termen inwisselbaar.

22

Made with FlippingBook Ebook Creator