Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie - Burggraaff-Huiskes

4.4 Vragen van ouders en wensen van burgers

112 112 114 117 120 120 121 123 125 131 133 136

4.4.1 Vragen van ouders

4.4.2 Opvoedingsproblemen horen erbij

4.4.3 Stappenplan bij signaleren en onderkennen van problemen 4.4.4 Hulpmiddelen bij specifieke problematiek

4.4.5 Consultatievragen

4.4.6 Beleid van de organisatie waar je werkt

4.5 Opvoedingsondersteuning – vormen en vaardigheden 4.5.1 Informatie en voorlichting geven 4.5.2 Bevorderen van sociale steun en zelfhulp 4.5.3 Vroegtijdige signalering en verwijzing 4.5.4 Pedagogisch adviesgesprek, begeleiding en training 4.6 Opvoedingsstijlen in verschillende culturen, omgaan met (super)diversiteit

139 142

4.7 Kinderen in bijzondere situaties

4.8 Professionaliteit, competentieprofielen, kwaliteitscriteria en registratie

145 151

4.9 Samenvatting

5

Opvoedingsondersteuning in welzijn, steun en hulp

153 153 156 157 159 161 162 163 164 166 167 169 171 172 174 174 176 176 177 178

5.1 Inleiding

5.2 Uitvoering van opvoedingsondersteuning

5.2.1 Opvoedingsondersteuning in of dicht bij huis 5.2.2 Opvoedingsondersteuning in de buurt 5.2.3 Samenhang en samenwerken in projecten

5.3 Werken met preventieprojecten 5.3.1 Zelfbedachte projecten

5.3.2 Werken met bestaande, geëvalueerde programma’s

5.4 Participatie van kinderen/jongeren en hun ouders

5.4.1 Jeugdparticipatie

5.4.2 Participatie van de ouders

5.5 Continuüm opvoedingsondersteuning – jeugdhulp

5.5.1 Ambulante jeugdhulp

5.5.2 Dagbehandeling

5.5.3 Residentiële jeugdhulp 5.5.4 Justitiële jeugdhulp

5.5.5 Landelijke voorzieningen voor specifieke jeugdhulp

5.6 Opvoedingsondersteuning en ouderbegeleiding

5.7 Samenvatting

Made with FlippingBook Annual report maker