Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie - Burggraaff-Huiskes

Als auteurs bedanken we allebei onze collega’s in het werkveld van de opvoedingson- dersteuning, die met hun inbreng en feedback aan dit boek hebben bijgedragen. Daarnaast bedanken we iedereen die geciteerd, aangehaald en besproken wordt; ieder levert een aandeel in de ontwikkeling van dit vak. We danken bij deze druk in het bijzonder Marion van de Sande, docent aan de Haagse Hogeschool, voor haar waardevolle opmerkingen. De eerdere drukken van dit boek hebben hun weg gevon- den naar de opleidingen en naar het werkveld. We bedanken alle betrokken docenten en andere gebruikers voor hun opmerkingen. Ten slotte was de stimulans van Uitge- verij Coutinho, met name van Casper Beekman, wederom inspirerend. Zoals gezegd volgen de ontwikkelingen in dit werkveld elkaar nog steeds razendsnel op. We hebben deze zo veel mogelijk in deze nieuwe druk verwerkt. Op de bijbe- horende website zijn opdrachten te vinden, evenals audiovisueel materiaal en links naar nuttige websites. We blijven geïnspireerd door kinderen en hun ouders, door professionals bij de overheden en organisaties, en door onze oud-collega’s.

Marga Burggraaff-Huiskes & Geraldien Blokland maart 2021

Made with FlippingBook Annual report maker