Anouke Bakx, Anje Ros en Peter Teune - Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen

Inhoud

11 13

Inleiding

1

Visieoponderwijs:waaromopbrengstgerichtontwerpen? 1.1 Onderwijs inverandering 14 1.1.1 Veranderendebehoeftenaankennisenvaardigheden in demaatschappij 15 1.1.2 Nieuwe leermogelijkhedendoor ict 21 1.1.3 Nieuwewetenschappelijke inzichtenover leren 22 1.1.4 Rekeninghoudenmet verschillen tussen leerlingen 23 1.2 Betekenisvoorhet onderwijs 24 1.3 De leerkracht voorde toekomst: opbrengstgericht ontwerpen 27 1.4 Samenvatting 29 2 Inzicht inontwikkelingskenmerken 31 2.1 Ontwikkelingskenmerkenvankinderen 33 2.2 Kenmerkenvan jongekinderen 35 2.3 Kenmerkenvanouderekinderen 37 2.4 Jongensenmeisjes 40 2.5 Samenvatting 42 3 Inzicht in leren 45 3.1 Informatie,weetjes, kennisenvaardigheden 47 3.2 Lerenvan leerlingen 50 3.3 Leerpsychologische stromingen 51 3.3.1 Behavioristische inzichten 52 3.3.2 Cognitivistische inzichten 54 3.3.3 (Sociaal-)constructivistische inzichten 58 3.4 Verschuivendepanelen 61 3.5 Samenvatting 65

Made with