Erik Bolhuis en Aike van der Hoeff (red.) - OnderWijs met ICT

5

DeELO: rodedraad inhet onderwijs

95

Aike vanderHoeff

95 97 97 98 98 99

5.1 Inleiding 5.2 Mindmap

5.3 Doelstellingen

5.4 Theoretische verdieping

5.4.1 Het ontstaanvandeELO 5.4.2 Dedefinitie van eenELO

101 102 103 104 105 107 107 108 109 110 111 112 113 115 115 115 115 117 118 121 122 125 125

5.4.3 Kwaliteit

5.4.4 Recenteontwikkelingen 5.4.5 Digitaal leermateriaal endeELO

5.4.6 Digitaal leermateriaal ontwikkelen en arrangeren 5.4.7 ELO-gebruik inNederland enVlaanderen

5.5 Doorwerking indepraktijk

5.5.1 Algemeen

5.5.2 Depraktijkvan eendocent

5.5.3 Marzano toegepast

5.5.4 EenELOgebruiken is denken in leeractiviteiten

5.6 Stip aandehorizon

5.7 Opdrachten

6

Leren ‘on thego’:mobiel leren inhet onderwijs

113

FrankThuss

6.1 Inleiding 6.2 Mindmap

6.3 Doelstellingen

6.4 Theoretische verdieping 6.4.1 Wat ismobiel leren?

6.4.2 Waarommobiel leren?

6.4.3 Hardware: smartphones, tablets,wifi, 3G... 6.4.4 Software: there’s an app for that

6.4.5 Apps voor het onderwijs

6.5 Doorwerking indepraktijk

6.5.1 Aande slagmetmobiel leren

6.5.2 Voorbeeldenvan leeractiviteitenmetmobieledevices indeklas

125

Made with