Erik Bolhuis en Aike van der Hoeff (red.) - OnderWijs met ICT

Inhoud

1

Introductie

13

ErikBolhuis enAike vanderHoeff

13 14 14 16 18 19 21 22

1.1 Inleiding

1.2 ICT

1.3 Rendement en skills

1.4 TPACK endedrie vertrekpunten 1.5 Dedigitale taxonomie vanBloom 1.6 Kennis, vaardigheden en attitudes

1.7 Stip aandehorizon 1.8 Opbouwvandit boek

2

Interactief onderwijsviahetweb

25

JeroenBottema

25 27 27 28 28 29 31 36 36 39 40 44 45 46 47 48 51

2.1 Inleiding 2.2 Mindmap

2.3 Doelstellingen

2.4 Theoretische verdieping

2.4.1 Web2.0

2.4.2 De eigenschappenvanweb2.0 2.4.3 Implicaties voor het onderwijs

2.5 Doorwerking indepraktijk

2.5.1 Tekstgebruik

2.5.2 Kennismanagement 2.5.3 Het audiovisueleweb2.0

2.5.4 Locatiegebaseerdeweb2.0-toepassingen 2.5.5 Social networking-toepassingen

2.5.6 Media- enbestandsdeling 2.5.7 Samenwerkomgevingen 2.5.8 Toepassingenvoor instructie 2.5.9 Evaluatie en toetsing

Made with