Erik Bolhuis en Aike van der Hoeff (red.) - OnderWijs met ICT

197 198 199 200

9.5.5 Voorbeeldenvan zelfgemaakte games/apps 9.5.6 Praktijkvoorbeeldvangamification

9.6 Stip aandehorizon

9.7 Opdrachten

10 Lerenen internationaliserenmet ICT

201

BobHofman

201 203 204 204 204 205 216 217 219 229 237

10.1 Inleiding 10.2 Mindmap

10.3 Doelstellingen

10.4 Theoretische verdieping

10.4.1 Wat is internationaliserenmet ICT? 10.4.2 Uitwerkingvandedriemodellen

10.5 Stip aandehorizon

10.6 Opdrachten

Literatuur Register

Overdeauteurs

Made with