Erik Bolhuis en Aike van der Hoeff (red.) - OnderWijs met ICT

164 164 166 167 170 172 174 174 176 178 179 179 180 183 185 185 186 186 187 188 189 190 191 192 193 193 195

8.4 Theoretische verdieping

8.4.1 Wat is een leerlingvolgsysteem? 8.4.2 Het gebruikvan leerlingvolgsystemen 8.4.3 Functies van een leerlingvolgsysteem 8.4.4 Het leerlingvolgsysteembinnende school: Vier inbalans 8.4.5 Het kwadrant inhet leerlingvolgsysteem

8.5 Doorwerking indepraktijk

8.5.1 AansluitingKennisbasis ICT en ICT-bekwaamheden vandocenten

8.5.2 Toetsen en toetsresultaten

8.5.3 Dyslexie:wie?

8.5.4 Stage

8.6 Stip aandehorizon

8.7 Opdrachten

9

Games inhet onderwijs

183

PaulineMaas

9.1 Inleiding 9.2 Mindmap

9.3 Doelstellingen

9.4 Theoretische verdieping 9.4.1 Games en simulaties 9.4.3 Watmaakt games leuk? 9.4.4 Educatieve games 9.4.5 Commerciƫle games 9.4.6 Zelf gamesmaken

9.4.2 Wat kunnenwe vangames leren?

9.4.7 Gamification

9.5 Doorwerking indepraktijk

9.5.1 Waaromgames inhet onderwijs?

9.5.2 Stappenplan

9.5.3 Voorbeeldenvan educatieve games voor het onderwijs 9.5.4 Voorbeeldvan een commerciƫle game in het onderwijs

196

197

Made with