José Bakx en Lidy Zijlmans - Nota Bene!

VOORWOORD BIJ DE TWEEDE, HERZIENE DRUK

Nota Bene! is vele jaren gebruikt in diverse cursussen schrijfvaardigheid – in groeps- verband en individueel – voor vergevorderde anderstaligen, in het bijzonder hoog- opgeleiden. Op basis van ervaringen en suggesties van allerlei gebruikers is het boek herzien. De belangrijkste verandering betreft de opbouw. In het eerste deel van het boek, ‘Schrijfvaardigheid’, wordt in vier modules aandacht besteed aan het schrijven als proces en aan een aantal inhoudelijke aspecten, namelijk de stijl waarin men schrijft, en het aanbrengen van structuur in teksten . Ook is in dit deel een uitgebreide module Brieven opgenomen. Alle paragrafen die betrekking hebben op vormaspecten zijn geplaatst in het tweede deel, ‘Naslagwerk’. De bijlagen uit de eerste druk – antwoor- den op reflectievragen en de sleutel bij de oefeningen – zijn in deze druk geïnte- greerd in de hoofdstukken. Daarnaast zijn veel teksten vervangen om het boek te actualiseren. Dank ben ik verschuldigd aan José Bakx en Geert van de Ven voor hun suggesties en constructieve commentaar.

Nijmegen, februari 2007

Lidy Zijlmans

Made with