José Bakx en Lidy Zijlmans - Nota Bene!

VOORWOORD BIJ DE EERSTE DRUK

Voor hoogopgeleide (ver)gevorderde anderstaligen is weinig materiaal voorhanden om de schrijfvaardigheid te verbeteren. Aangezien wij sinds enkele jaren cursussen schrijfvaardigheid voor hoogopgeleiden verzorgen, zagen wij ons genoodzaakt zelf materiaal te ontwikkelen. Dit materiaal is op grote schaal uitgeprobeerd in diverse cursussen, ook bij collega’s op vergelijkbare instellingen, en op basis van deze erva- ringen is het, waar nodig, bijgesteld of herzien en heeft het uiteindelijk deze vorm gekregen. Dat het uiteindelijk geresulteerd heeft in een boek is vooral te danken aan de financiële ondersteuning en andere faciliteiten die het Universitair Talencentrum Nijmegen (UTN) geboden heeft. We bedanken bij dezen onze collega’s van het UTN, cursisten en docenten ‘in het veld’ die tijdens het schrijven van dit boek hun medewerking, steun en suggesties hebben gegeven. Vooral de inhoudelijke bijdrage van Liesbet Korebrits, coördinator Nederlands bij het UTN, is van groot belang geweest bij de totstandkoming van dit boek.

Nijmegen, maart 1997

José Bakx Marij Bernards Annemiek de Vries

Made with