José Bakx en Lidy Zijlmans - Nota Bene!

8 Verwijswoorden

185 185 190 191 191 194 196 196 197 198 199 199 200 202 203 203 205 214 219 223 223 225 227

8.1 Verwijzen naar personen of zaken

8.2 Verwijzen naar hele zinnen of delen van zinnen

8.3 Verwijzen naar een plaats 8.4 Verwijswoorden met prepositie

Sleutel

9 Het en er als subject

9.1 Verwijzende functie

9.2 Grammaticaal noodzakelijk

Sleutel

10 Lidwoorden

10.1 Bepaaldheid en onbepaaldheid

10.2 ‘Een‘ of geen lidwoord

Sleutel

11 Verbindingswoorden

11.1 Woordvolgorde

11.2 Betekenis

11.3 Enkele probleemgevallen: om … te, toen, dus, of, dat

Sleutel

12 Zinsbouw

12.1 Hoofdzinnen en bijzinnen

12.2 Zinnen met meer werkwoordsvormen

Sleutel

bijlage: De afwerking van een werkstuk

229

Register

233

Controlevragen

237

Correctiemodel

238

Made with