Herman Blom - Interculturele samenwerking in organisaties

Samenvatting Opdrachten

210 211

6

Diversiteit binnen organisaties benutten

213

Inleiding

213 213 214 222 225 243 249 250 253 254 255 257 262 267 271 276 278 279 253

Korte inhoud

6.1 Verschillen zijn winstgevend 6.2 Succes is niet verzekerd

6.3 Diversiteitsbeleid

6.4 De ontwikkelingsstadia van diversiteitsbeleid

Samenvatting Opdrachten

7

De omgang met culturele dilemma’s

Inleiding

Korte inhoud

7.1 De driestappenmethode

7.2 Drie posities

7.3 Pluralisme in de praktijk 7.4 De scheiding van kerk en staat 7.5 De toelaatbaarheid van de sluier

7.6 Bedreigingen

Samenvatting Opdrachten

Antwoorden op de vragen uit de inburgeringstoets

281

Literatuur

282

Register

290

Made with