Herman Blom - Interculturele samenwerking in organisaties

3

De strijd om de identiteit

95

Inleiding

95 96

Korte inhoud

3.1 Identiteit en sociale identiteit 3.2 Het ‘regelen’ van de identiteit

96

101 112 124 128 129 130

3.3 Adaptatiestrategieën 3.4 Identiteit en loyaliteit

3.5 Een gemeenschappelijke identiteit

Samenvatting Opdrachten

4

Samen leven en werken met cultuurverschillen

135

Inleiding

135 135 136 146 171 176 179 181 182 184 185 193 194 195 197 204 207 209 193

Korte inhoud

4.1 Cultuurbegrip

4.2 Dimensies van culturen

4.3 Verschillen in communicatiestijl

4.4 Impliciet taalgebruik

4.5 Non-verbale communicatie

Samenvatting

Checklist

Opdrachten Rollenspelen

5

De bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt

Inleiding

Korte inhoud

5.1 Het Amerikaanse voorbeeld

5.2 Discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt 5.3 De Nederlandse discussie rondom positieve discriminatie

5.4 Het beleid tegen discriminatie in Nederland 5.5 Managing diversity: verschillen benutten

Made with