Herman Blom - Interculturele samenwerking in organisaties

17

de betekenis van afstand

En nu

Emigratie is tegenwoordig niet meer voorgoed, zoals zestig jaar geleden. Emigranten zijn nu veel mobieler. De helft van de emigranten keert bin- nen acht jaar terug. Momenteel vliegen westerse reizigers met groot ge- mak over de hele aardbol: om de kerstdagen in Zuidoost-Azië door te brengen, om de familie van je nieuwe vriend of vriendin in Colombia te bezoeken of voor een stage in Zuid-Afrika. Mensen nemen bijna de ge- hele aardbol in gebruik om te wonen, te werken en zich te ontspannen. Voor recreatiedoeleinden hebben mensen nagenoeg alle plekken op deze aarde ‘ontdekt’. De toppen van de Himalaya en de laatste eenzame plaat- sen op de Zuidpool en Noordpool kampen al sinds jaren met de gevolgen van mensenbezoek in de vorm van erosie, vervuiling en de komst van ongewenste, want ‘uitheemse’ planten. Zo groeit op de Zuidpool inmid- dels ons eigen doodgewone straatgras, meegebracht aan de schoenen van westerse stadsbewoners. Dat aan wonen, werken en besteding van vrije tijd geen grenzen meer lijken te zijn, bleek wel bij de tsunamiramp op 26 december 2004. Het is eeuwen geleden dat zo veel burgers van Zweden en Duitsland bij een natuurramp omkwamen, al vond de ramp duizen- den kilometers van hun eigen huis plaats. In Zweden en Duitsland werd de tsunami als een nationale ramp beleefd, omdat in elk van die landen honderden slachtoffers te betreuren waren. Ook in Nederland werden de gevolgen van de tsunami gevoeld. Er is inmiddels een monument voor de 37 Nederlandse slachtoffers. Een ander voorbeeld van globalisering is de terroristische aanval op de Twin Towers en het Amerikaanse Pentagon. We kunnen de internationaal zeer gevarieerde lijst met slachtoffers van 11 september 2001 als een uitdrukking van globalisering beschouwen. Bijna geen enkel westers land ontbrak op deze lijst. Internet als massamedium heeft een heel recente geschiedenis. De ge- schiedenis van het internet begint weliswaar in 1957 met het Amerikaan- se plan om een computernetwerk voor militair en academisch gebruik te ontwerpen dat zo solide was dat het een aanval met een Russische atoombom kon overleven. De eerste verbinding tussen Europa en het internet was met het Amsterdams Centrum voor Wiskunde en Informa- tica in 1988. Het is nu moeilijk voorstelbaar dat voor de gewone burger het gebruik van internet pas ongeveer vijftien jaar geleden is begonnen (Oosterbaan, 2007). In 1990 werd het internet geschikt gemaakt voor ie- dereen door het ontwerpen van het world wide web (www). Rond 1995 stelden internetproviders het net voor het grote publiek open. Er kwam Vijftien jaar geleden

tsunami

Twin Towers

internet

Made with