Herman Blom - Interculturele samenwerking in organisaties

15

1

Globalisering: de wereld als stad

1.1 De betekenis van afstand 1.2 Economische vervlechtingen 1.3 Sociale vervlechtingen 1.4 Culturele vervlechtingen 1.5 Actuele discussies

Inleiding

De wereld lijkt kleiner geworden. Het is nog nooit zo gemakkelijk ge- weest om afstanden te overbruggen en verre contacten te leggen en te onderhouden. Dat geldt voor mensen, kapitaal, productie en communi- catie. Ze zijn in principe niet meer aan staatsgrenzen gebonden. De we- reld is daarom met een stad te vergelijken. Er zijn verschillende centra, veel buitenwijken, in alle soorten en maten. De afstanden en de verschil- len zijn vaak groot. Maar toch, alle delen behoren tot dezelfde stad en wat belangrijker is: de gevolgen van gebeurtenissen op de ene plek worden op de andere plek gevoeld. Denk aan gebeurtenissen als de tsunami in Zuidoost-Azië of aan de milieuproblematiek: gaan meer Chinezen auto­ rijden, dan merken we ook in West-Europa de gevolgen: meer CO 2 in de atmosfeer. Het gaat hier over globalisering . Globalisering kan worden gedefinieerd als de internationale vervlechting van economische en sociale relaties, waardoor steeds grotere delen van de wereld wat betreft de pro- ductie van goederen en diensten en de relaties tussen mensen van elkaar afhankelijk zijn geworden. Het ‘vrije verkeer van mensen’ mogen we wel nuanceren. Veel westerse landen maken in de laatste jaren hun grenzen juist zo ondoordringbaar mogelijk. Denk aan de aangescherpte EU-toelatingseisen voor niet-Eu- ropeanen en denk aan de muur die tussen de Verenigde Staten en Mexico wordt gebouwd.

globalisering

vrij verkeer van mensen

Made with