Maaike Hajer en Theun Meestringa - Handboek taalgericht vakonderwijs

1 INLEIDING

deren namelijk een redelijk grote keuzevrijheid in je manier van werken, maar dat is niet omdat het niet uitmaakt wat je kiest. Integendeel. Het is belangrijk dat je werkvormen kiest die passen bij jouw leerlingen en dat kunnen wij als auteurs niet bedenken. Wel kunnen wij je laten zien hoe je die keuzes weloverwogen kunt maken. We kunnen een richting aangeven door te laten zien hoe anderen hun vaklessen versterken door er als het ware een ‘taaldraad’ doorheen te weven. Doelgroep en gebruik Met deze opzet heeft dit boek een ruime doelgroep. • Leraren in opleiding van alle schoolvakken die taalontwikkeling als deel van hun vakdidactiek leren begrijpen en vertalen in hun lesvoorbereiding. • Opleiders, nascholers en begeleiders die een taalontwikkelende werkwijze willen onderbouwen, illustreren en bespreken met leraren (in opleiding). • Leraren in het voortgezet onderwijs van diverse vakken en programma’s die zich willen blijven ontwikkelen en die in hun lesvoorbereiding nieuwe didactische mogelijkheden willen beproeven. Dat kan individueel en in samenwerking met collega’s in het team. • Schoolleiders, schoolbestuurders, inspecteurs en beleidsmakers die een concrete vertaling zoeken van taalbeleid naar de klas c.q. implementatie van het referentie- kader taal in diverse schoolvakken. • Het management van lerarenopleidingen dat zich met dit boek kan verdiepen in het belang van integratie van taalgericht vakonderwijs in de curricula van alle studenten. • Studenten en onderzoekers in onderwijskunde, taalwetenschap en verschillende vakdidactieken. Het boek kan op verschillende manieren worden gebruikt. • Leraren en studenten vinden in de hoofdstukken 3, 4, 5 ideeën voor de start van een lessenserie en de verwerking van de leerstof, en in hoofdstuk 6 ideeën voor de beoordeling van het resultaat van de lessenreeks. • Leraren die met collega’s gericht werk willen maken van taalgericht vakonderwijs vinden in hoofdstuk 2 een onderbouwing en een werkwijze. • Studenten die meer willen weten over de achtergronden van taalgericht vakon- derwijs kunnen beginnen bij hoofdstuk 2 en vooral aan de slag met hoofdstukken 3, 4, 5 en 6. Vooral voor hen hebben we bij ‘Verder lezen’ suggesties voor verdie- ping gegeven. • Schoolleiders en taalcoördinatoren die een impuls willen geven aan de invoering van taalgericht vakonderwijs kunnen hiervoor terecht in hoofdstuk 7. • Opleiders, begeleiders en nascholers (en hun studenten) kunnen voor informatie, suggesties, voorbeelden en verwerkingsopdrachten putten uit alle hoofdstukken. De aanwijzingen in hoofdstuk 7 kunnen hen daarbij mogelijk inspireren.

16

Made with