Adri van den Brand - Handboek gesprekscommunicatie voor leerkrachten

1 ■ Hoe jij nu communiceert

Deel A Het kompas

Weten wat je wilt en hoe je ervoor staat ‘Grote geesten hebben doelen. Kleine geesten hebben wensen.’ Washington Irving (Amerikaans schrijver, 1783-1859)

17

Made with