Adri van den Brand - Handboek gesprekscommunicatie voor leerkrachten

16.5 Kindgerichte interactie

371 372 375 386 393 407 420 425 437

16.6 Taalontwikkelinggerichte interactie Het taalontwikkelinggerichte gesprek Het ontwikkelgesprek met kinderen

Het groepsgesprek

17 In gesprek met leidinggevenden

Het levergesprek Het conflictgesprek De onderhandeling

18 De leerkracht als coach: het coachgesprek

445

Nawoord

469

Deel E Het achterwerk: voor wie iets wil opzoeken

Woordenlijst

472

Literatuur

477

Dankzegging

483

Register

485

Over de auteur

496

Made with